آنویس

تارخ ترهنده
36
میانگین پخش
285
تعداد پخش
3
دنبال کننده

آنویس

تارخ ترهنده
36
میانگین پخش
285
تعداد پخش
3
دنبال کننده

توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیالی کمیک بوک‌ها بکنیم. بهترین و خوندنی‌ترین کمیک ها رو بهتون معرفی کنیم. اگر دوست داشتید میتونین به وب‌سایت‌مون هم سر بزنین و آخرین مقالات و اخبار ک...
توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیا...
10:14
 • 34

 • 3 سال پیش
10:14
توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیالی کمیک بوک‌ها بکنیم. بهترین و خوندنی‌ترین کمیک ها رو بهتون معرفی کنیم. اگر دوست داشتید میتونین به وب‌سایت‌مون هم سر بزنین و آخرین مقالات و اخبار ک...
توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیا...
07:17
 • 34

 • 3 سال پیش
07:17
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی و بیشتر آشنا شدن با صنعتی که حول این هنر شکل گرفته. هر هفته من، تارخ ترهنده، همراه علی فتح‌آبادی درباره خود بازی‌ها، دنیای اون‌ها و قصه‌شو...
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌ه...
59:30
 • 8

 • 3 سال پیش
59:30
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی و بیشتر آشنا شدن با صنعتی که حول این هنر شکل گرفته. هر هفته من، تارخ ترهنده، همراه علی فتح‌آبادی درباره خود بازی‌ها، دنیای اون‌ها و قصه‌شو...
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌ه...
01:06:10
 • 9

 • 3 سال پیش
01:06:10
توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیالی کمیک بوک‌ها بکنیم. بهترین و خوندنی‌ترین کمیک ها رو بهتون معرفی کنیم. اگر دوست داشتید میتونین به وب‌سایت‌مون هم سر بزنین و آخرین مقالات و اخبار ک...
توی این پادکست سعی میکنیم شما رو مهمون دنیاهای خیا...
06:54
 • 71

 • 3 سال پیش
06:54
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی و بیشتر آشنا شدن با صنعتی که حول این هنر شکل گرفته. هر هفته من، تارخ ترهنده، همراه علی فتح‌آبادی درباره خود بازی‌ها، دنیای اون‌ها و قصه‌شو...
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌ه...
48:35
 • 16

 • 3 سال پیش
48:35
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی و بیشتر آشنا شدن با صنعتی که حول این هنر شکل گرفته. هر هفته من، تارخ ترهنده، همراه علی فتح‌آبادی درباره خود بازی‌ها، دنیای اون‌ها و قصه‌شو...
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌ه...
01:09:54
 • 31

 • 3 سال پیش
01:09:54
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی و بیشتر آشنا شدن با صنعتی که حول این هنر شکل گرفته. هر هفته من، تارخ ترهنده، همراه علی فتح‌آبادی درباره خود بازی‌ها، دنیای اون‌ها و قصه‌شو...
رادیو بازی نویس جایی برای غرق شدن در دنیای بازی‌ه...
05:50
 • 82

 • 3 سال پیش
05:50
shenoto-ads
shenoto-ads