نوشید

nowshid podcast
89
میانگین پخش
89
تعداد پخش
1
دنبال کننده

نوشید

nowshid podcast
89
میانگین پخش
89
تعداد پخش
1
دنبال کننده

شاید خیلی‌ها دربارۀ عشق صحبت کرده باشن اما ما سعی کردیم عشق رو با تمام مسائلش از دید زنان نگاه کنیم. در واقع سعی کردیم این بار به ماجرای عشق رمانتیک نگاه نکنیم و واقعیتش رو بفهمیم. حالا می‌خوایم توی چ...
شاید خیلی‌ها دربارۀ عشق صحبت کرده باشن اما ما سعی ...
20:40
  • 89

  • 1 سال پیش
20:40
shenoto-ads
shenoto-ads