پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

نسل توحیدی
280
میانگین پخش
18.5K
تعداد پخش
358
دنبال کننده
پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

نسل توحیدی
280
میانگین پخش
18.5K
تعداد پخش
358
دنبال کننده

ویژه | تربیت پیش از تولد - مدل مراجعه به قرآن برای تاثیر در نسل | احمدرضا اخوت
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
01:33:54
 • 537

 • 8 ماه پیش
01:33:54
ویژه | تربیت پیش از تولد - 3. چگونگی افزایش تمرکز در تاثیرگذاری قرآن بر شخصیت فرزند | احمدرضا اخوت
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
55:06
 • 553

 • 8 ماه پیش
55:06
ویژه | تربیت پیش از تولد - 2. معرفی قابلیت ارتقاء صفات فرزندان و تبیین تاثیر قرائت قرآن بر شخصیت فرزند پیش از تولد | احمدرضا اخوت
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
01:02:49
 • 702

 • 8 ماه پیش
01:02:49
ویژه | تربیت پیش از تولد - 1. بهترین تقدیر‌ها برای فرزندم | محمدباقر چیت‌چیان
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
17:47
 • 856

 • 8 ماه پیش
17:47
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه رمضان | سوره های 67 تا 72
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:00:27
 • 192

 • 9 ماه پیش
01:00:27
پادکست | دوران شیرین بارداری؛ متفاوت ترین دوران زندگی - مادرانی که امکان روزه‌داری ندارند چطور در حال و هوای ماه رمضان قرار بگیرند؟
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. از رشد و ارتقای علمی و معنوی مادر تا بایسته های پزشکی و تغذیه
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. ...
01:33
 • 182

 • 10 ماه پیش
01:33
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه رمضان | سوره های 62 تا 66
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
54:00
 • 104

 • 10 ماه پیش
54:00
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه رمضان | سوره های 57 تا 61
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
43:32
 • 100

 • 10 ماه پیش
43:32
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه شعبان| سوره های 51 تا 56
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:03:37
 • 99

 • 10 ماه پیش
01:03:37
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه هشتم | روش آموزش سوره مبارکه توحید به فرزندان
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
46:59
 • 60

 • 10 ماه پیش
46:59
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه ششم | روش آموزش سوره مبارکه فلق به فرزندان
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
59:27
 • 67

 • 10 ماه پیش
59:27
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه پنجم | فهم سوره مبارکه فلق و پیاده سازی سوره در زندگی
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
01:03:52
 • 38

 • 10 ماه پیش
01:03:52
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه شعبان| سوره های 38 تا 50
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:49:40
 • 170

 • 10 ماه پیش
01:49:40
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه چهارم | روش آموزش سوره مبارکه ناس به فرزندان
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
55:49
 • 43

 • 10 ماه پیش
55:49
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه سوم | روش‌های پیاده سازی سوره ناس در زندگی
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
55:34
 • 95

 • 10 ماه پیش
55:34
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه دوم | روش آموزش سوره مبارکه حمد به فرزندان
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
54:11
 • 202

 • 10 ماه پیش
54:11
آموزش | فهم قرآن و آموزش به فرزندان - جلسه اول | مقدمه و روش‌های پیاده سازی سوره حمد در زندگی
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
44:44
 • 558

 • 10 ماه پیش
44:44
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه شعبان| سوره های 26 تا 37
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:43:07
 • 273

 • 10 ماه پیش
01:43:07
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه شعبان| سوره های 15 تا 25
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:43:29
 • 495

 • 10 ماه پیش
01:43:29
ویژه | ختم قرآن در بارداری - ختم قرآن بارداری ماه شعبان| سوره های 1 تا 14
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:45:38
 • 2.0K

 • 11 ماه پیش
01:45:38
آموزش | آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان - آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان | قسمت سوم
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:29:43
 • 35

 • 11 ماه پیش
01:29:43
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - بارداری سالم از منظر طب ایرانی | دکتر مرادی (متخصص طب ایرانی)
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:12:19
 • 75

 • 11 ماه پیش
01:12:19
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - اصول ورزش و اقدامات لازم برای بارداری سالم و زایمان آسان جلسه دوم | سرکار خانم مهدی نیا (ماما)
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:20:07
 • 48

 • 11 ماه پیش
01:20:07
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - اصول ورزش و اقدامات لازم برای بارداری سالم و زایمان آسان | سرکار خانم مهدی نیا (ماما)
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:21:12
 • 58

 • 11 ماه پیش
01:21:12
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - القای معنویت در دوران بارداری | جلسه دوم (استاد رجبعلی)
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:30:45
 • 100

 • 11 ماه پیش
01:30:45
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - القای معنویت در دوران بارداری | جلسه اول (استاد رجبعلی)
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:19:12
 • 204

 • 11 ماه پیش
01:19:12
آموزش | آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان - آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان | قسمت دوم
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:33:07
 • 113

 • 1 سال پیش
01:33:07
آموزش | آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان - آشنایی با فرایند بلوغ فرزندان | قسمت اول
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:22:41
 • 283

 • 1 سال پیش
01:22:41
ویژه | چشم انداز نسل توحیدی - سخنرانی محمدرضا اخوت؛ مسئول طرح نسل توحیدی؛ ارائه برنامه مدرسه نسل توحیدی و سیر آموزش ترم جاری و شیوه انتخاب گرایش
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
28:16
 • 56

 • 1 سال پیش
28:16
ویژه | چشم انداز نسل توحیدی - سخنرانی استاد رضازاده در جلسه افتتاحیه دوره‌های مدرسه نسل توحیدی
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
23:05
 • 106

 • 1 سال پیش
23:05
ویژه | چشم انداز نسل توحیدی - سخنرانی استاد اخوت در جلسه افتتاحیه دوره‌های مدرسه نسل توحیدی
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
38:33
 • 292

 • 1 سال پیش
38:33
ویژه | ممنونِ ماما - همایش ممنونِ ماما (بخش2) | قابلت‌های رشد و ارتقای انسان و نقش ماما (استاد چیت چیان)
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد و نقش ویژه مامایی (مراقبت و زایمان) در ارتقای ظرفیت مادر و نوزاد با ایجاد ظرفیت های معنوی در جنین و آرامش و شادکامی مادر
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد...
01:26:57
 • 129

 • 1 سال پیش
01:26:57
ویژه | ممنونِ ماما - همایش ممنونِ ماما (بخش1) | قابلت‌های رشد و ارتقای انسان و نقش ماما (استاد چیت چیان)
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد و نقش ویژه مامایی (مراقبت و زایمان) در ارتقای ظرفیت مادر و نوزاد با ایجاد ظرفیت های معنوی در جنین و آرامش و شادکامی مادر
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد...
01:13:51
 • 392

 • 1 سال پیش
01:13:51
آموزش | سلامت و معنویت در دوران بارداری - تدابیر طب ایرانی برای حفظ سلامتی و مشکلات شایع در دوران بارداری | دکتر اقبالیان
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:36:08
 • 188

 • 1 سال پیش
01:36:08
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | قرآن؛ ظرفیت ساز ترین متن عالم هستی
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:48
 • 103

 • 1 سال پیش
01:48
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | دقت بر زيبايي كلام؛ راز تربيت طيب
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:57
 • 98

 • 1 سال پیش
01:57
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | القاء؛ مهمترين ابزار تربيت
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:59
 • 99

 • 1 سال پیش
01:59
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | اسم فرزند معادل تربيت فرزند
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
02:24
 • 113

 • 1 سال پیش
02:24
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | توجه به آداب خاص مربوط به فرزند
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:56
 • 126

 • 1 سال پیش
01:56
پادکست | پاسخ به چالش‌های فرزندآوری - فایده به دنیا آمدن فرزند برای خودش
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:21
 • 104

 • 1 سال پیش
02:21
پادکست | پاسخ به چالش‌های فرزندآوری - برای فرزندآوری همسرم از نظر دینی و تربیتی ایده‌آل نیست
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:45
 • 109

 • 1 سال پیش
02:45
پادکست | پاسخ به چالش‌های فرزندآوری - برای فرزندآوری نگران تربیتش هستم
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:56
 • 154

 • 1 سال پیش
02:56
پادکست | پاسخ به چالش‌های فرزندآوری - همسرم موافق فرزندآوری نیست.
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
01:57
 • 207

 • 1 سال پیش
01:57
پادکست | اصول تربیت کودک طیب در دوره اول رشد - راهکار تقویت حیا در کودکان؛ رابطه مستقیم عقل و حیا
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
01:00
 • 153

 • 1 سال پیش
01:00
پادکست | فرزندی که بی‌همتاست - اصول ایجاد ظرفیت‌های شایسته در فرزندان | زندگی شیرین با رعایت آداب الهی
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:59
 • 153

 • 1 سال پیش
01:59
پادکست | دوران شیرین بارداری؛ متفاوت ترین دوران زندگی - بهترین ذکر و عمل در دوران بارداری برای افزایش رزق معنوی فرزند
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. از رشد و ارتقای علمی و معنوی مادر تا بایسته های پزشکی و تغذیه
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. ...
00:58
 • 414

 • 1 سال پیش
00:58
پادکست | اصول تربیت کودک طیب در دوره اول رشد - رفتار نامهربان موردی با فرزند در برابر ذخیره عاطفی و مهربانی همیشگی
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
00:59
 • 166

 • 1 سال پیش
00:59
پادکست | اصول تربیت کودک طیب در دوره اول رشد - ماندگاری رفتار‌های پدر در ذهن فرزند و پرهیز از دعوا کردن فرزند توسط پدر
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
00:59
 • 167

 • 1 سال پیش
00:59
پادکست | برای دومین فرشته - فرزند دوم و شیوه مراقبت از آسیب توسط فرزند اول
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزندان پس از تولد فرزند دوم
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزند...
01:52
 • 126

 • 1 سال پیش
01:52
پادکست | برای دومین فرشته - فرزند دوم و القائات اشتباه والدین به فرزند اول
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزندان پس از تولد فرزند دوم
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزند...
02:01
 • 120

 • 1 سال پیش
02:01
shenoto-ads
shenoto-ads