نامِش

Ahmad chaharmahal
93
میانگین پخش
558
تعداد پخش
0
دنبال کننده

نامِش

Ahmad chaharmahal
93
میانگین پخش
558
تعداد پخش
0
دنبال کننده

اپیزود پنجم از فصل آغوش به روایت سمیه جمالی را می شنوید....

اپیزود پنجم از فصل آغوش به روایت سمیه جمالی را ...

15:55
 • 92

 • 1 سال پیش
15:55
در این اپیزود روایت سعیده زارع از آغوش را خواهید شنید.اینستاگرامPodcast.Namesh@ایمیلPodcast.Namesh@gmail.comتلگرامNamesh_Podcast@طراح لوگو: همراز دانشور...

در این اپیزود روایت سعیده زارع از آغوش را خواهی...

14:05
 • 147

 • 1 سال پیش
14:05
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته و تامل در آن به اصالت نام ها برگردیم. بازگشت به اصالت نام ها چرا که معتقدیم شهر اینگونه ساخته می شود، شهری که در آن نسبت ها مشخص تر و در نتیجه امید و ...
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته ...
15:40
 • 80

 • 1 سال پیش
15:40
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته و تامل در آن به اصالت نام ها برگردیم. بازگشت به اصالت نام ها چرا که معتقدیم شهر اینگونه ساخته می شود، شهری که در آن نسبت ها مشخص تر و در نتیجه امید و ...
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته ...
14:40
 • 65

 • 1 سال پیش
14:40
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته و تامل در آن به اصالت نام ها برگردیم. بازگشت به اصالت نام ها چرا که معتقدیم شهر اینگونه ساخته می شود، شهری که در آن نسبت ها مشخص تر و در نتیجه امید و ...
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته ...
12:56
 • 81

 • 1 سال پیش
12:56
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته و تامل در آن به اصالت نام ها برگردیم. بازگشت به اصالت نام ها چرا که معتقدیم شهر اینگونه ساخته می شود، شهری که در آن نسبت ها مشخص تر و در نتیجه امید و ...
درباره نامش ما قصد داریم با روایت از تجربه زیسته ...
05:30
 • 93

 • 1 سال پیش
05:30
shenoto-ads
shenoto-ads