گروه هنری نویز

گروه هنری نویز
  32
  میانگین پخش
  218
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  گروه هنری نویز

  گروه هنری نویز
  32
  میانگین پخش
  218
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  • 45

  • 5 سال پیش
  همیشه قبل از رفتن ، لحظه ای به نام ماندن و ایستادن ، عادتیست که همه کم و زیاد دچارش هستیم...
  همیشه قبل از رفتن ، لحظه ای به نام ماندن و ایستا...
  05:55
  • 45

  • 5 سال پیش
  05:55
  • 23

  • 5 سال پیش
  من خوابمو خوب یادمه...- رضا کاظمی
  من خوابمو خوب یادمه...- رضا کاظمی
  03:20
  • 23

  • 5 سال پیش
  03:20
  • 21

  • 5 سال پیش
  nafahmidam
  nafahmidam
  03:44
  • 21

  • 5 سال پیش
  03:44
  • 34

  • 5 سال پیش
  بهار آغاز دوباره زندگی من است ...
  بهار آغاز دوباره زندگی من است ...
  03:00
  • 34

  • 5 سال پیش
  03:00
  • 61

  • 5 سال پیش
  کبوتری ناگهان - محمد چرمشیر
  کبوتری ناگهان - محمد چرمشیر
  03:18
  • 61

  • 5 سال پیش
  03:18
  • 12

  • 5 سال پیش
  اریک امانویل اشمیت
  اریک امانویل اشمیت
  04:30
  • 12

  • 5 سال پیش
  04:30
  • 22

  • 5 سال پیش
  فردریک _ اریک امانویل اشمیت
  فردریک _ اریک امانویل اشمیت
  03:43
  • 22

  • 5 سال پیش
  03:43
  shenoto-ads
  shenoto-ads