رادیو موازی

Radio Mowazi
11
میانگین پخش
172
تعداد پخش
7
دنبال کننده

رادیو موازی

Radio Mowazi
11
میانگین پخش
172
تعداد پخش
7
دنبال کننده

راوی: فاطمه فامینیمنبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)موسیقی: ⁠Mozart - Lacrimosa⁠در این اپیزود به دو افسانه‌...

راوی: فاطمه فامینی

...
23:16
 • 2

 • 4 روز پیش
23:16
راوی: حسنا قلندری منبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠) موسیقی: ⁠Johann Strauss II - Vienna Blood Waltz⁠ در این اپیزو...

راوی: حسنا قلندری

منبع فصل سوم را...

20:58
 • 1

 • 2 ماه پیش
20:58
راوی: احسان فراهانی اورتگلیمنبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)موسیقی: Radetzky March by Johann Straussدر این اپیزود به ...

راوی: احسان فراهانی اورتگلی


من...

17:10
 • 2

 • 3 ماه پیش
17:10
راوی: سینا صالحی زاده منبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠) موسیقی: ⁠⁠⁠⁠Max Richter: H In New England⁠⁠Max Richter: Stor...

راوی: سینا صالحی زاده ...

19:46
 • 4

 • 4 ماه پیش
19:46
راوی: محمد تاجمنبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)موسیقی: ⁠Schwanengesang, S. 560 (After Schubert's, D. 957) : No. 7, Ständc...


راوی: محمد ...

17:24
 • 7

 • 6 ماه پیش
17:24
راوی: امیررضا بهرامنیمنبع فصل سوم رادیو موازی: کتاب Newton's Apple and Other Myths about Science (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠نسخه انگلیسی⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)موسیقی: ⁠Sinfonías relajantes de Mozart⁠نقاشی کاور: University square...

راوی: امیررضا بهرامنی


منبع فصل...

13:16
 • 4

 • 7 ماه پیش
13:16
ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ راوی: امیررضا بهرامنی موسیقی: ⁠11. Violin Concerto No.5 Tempo di minuetto⁠ منبع فصل دوم رادیو موازی: کتاب پایان عصر اکتشاف ...

ویدیوهای راسل استنارد: 

ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ راوی: شکیبا بذرپرورموسیقی: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠بخش اول⁠⁠ - ⁠⁠بخش دوم⁠⁠منبع فصل دوم رادیو موازی: کتاب پایان عصر اکتشاف نوشته‌ی راسل استنار...

ویدیوهای راسل استنارد:...

18:06
 • 13

 • 9 ماه پیش
18:06
ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠⁠⁠⁠⁠راوی: علی نوریانموسیقی: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠بخش اول⁠ - ⁠بخش دوم⁠منبع فصل دوم رادیو موازی: کتاب پایان عصر اکتشاف نوشته‌ی راسل استنارد (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠...

ویدیوهای راسل استنارد: 

ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠⁠⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠⁠⁠⁠⁠مقاله‌‌ای مهم از یافته‌های اخیر درباره نوع هندسه جهان⁠⁠سایت پروژه SETI که در اون میتونید درباره کارکردش مطالعه کنید⁠⁠لینک اپیزود فارکس...

ویدیوهای راسل استنارد: 

ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠مقالات مربوط به تنظیم دقیق:تنظیم دقیقراوی: محمد تاجموسیقی: Pavane op.50منبع فصل دوم رادیو موازی: کتاب پایان عصر اکتشاف نوشته‌ی راسل استنا...

ویدیوهای راسل استنارد: 

ویدیوهای راسل استنارد: ⁠⁠Boundaries of the Knowable⁠⁠مقالات مربوط به کشف امواج گرانشی:⁠Einstein's gravitational waves found at last⁠⁠Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger⁠...

ویدیوهای راسل استنارد:

ویدیوهای راسل استنارد: ⁠Boundaries of the Knowable⁠ مقاله مهم دیوید چالمرز درباره مسئله سخت آگاهی: ⁠Facing Up to the Problem of Consciousness⁠ راوی: امیررضا بهرامنیموسیقی: ⁠Richter: Iconography⁠منبع ف...

ویدیوهای راسل استنارد:...

18:28
 • 19

 • 10 ماه پیش
18:28
فصل اول رادیو موازی بر اساس کتاب سیاره‌ی خداوند ساخته شده و قسمت سوم آن بر اساس فصل سوم این کتاب هست.می‌توانید معرفی این کتاب را در سایت موازی مطالعه کنید:https://b2n.ir/sayarekhodaلینک دانلود مقالۀ ه...


فصل اول راد...

20:54
 • 15

 • 1 سال پیش
20:54
فصل اول رادیو موازی بر اساس کتاب سیاره‌ی خداوند ساخته شده و قسمت دوم آن بر اساس فصل دوم این کتاب هست.می‌توانید معرفی این کتاب را در سایت موازی مطالعه کنید:https://b2n.ir/sayarekhoda@mowazi.mag :در این...

فصل اول رادیو موازی بر...

20:54
 • 26

 • 1 سال پیش
20:54
فصل اول رادیو موازی بر اساس کتاب سیاره‌ی خداوند ساخته شده و قسمت اول آن بر اساس فصل اول این کتاب هست.می‌توانید معرفی این کتاب را در سایت موازی مطالعه کنید:https://b2n.ir/sayarekhoda@mowazi.mag :در این...


فصل اول راد...

19:11
 • 31

 • 1 سال پیش
19:11
shenoto-ads
shenoto-ads