به یاد توران میرهادی

خانه کتابدار کودک و نوجوان
26
میانگین پخش
130
تعداد پخش
2
دنبال کننده

به یاد توران میرهادی

خانه کتابدار کودک و نوجوان
26
میانگین پخش
130
تعداد پخش
2
دنبال کننده

در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. امسال در خانه کتابدار کودک و نوجوان, به مناسبت ۱۸ آبان , بر آن شد...
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اول...
23:24
  • 18

  • 2 سال پیش
23:24
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. امسال در خانه کتابدار کودک و نوجوان, به مناسبت ۱۸ آبان , بر آن شد...
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اول...
26:49
  • 17

  • 2 سال پیش
26:49
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. امسال در خانه کتابدار کودک و نوجوان, به مناسبت ۱۸ آبان , بر آن شد...
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اول...
38:27
  • 25

  • 2 سال پیش
38:27
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. امسال در خانه کتابدار کودک و نوجوان, به مناسبت ۱۸ آبان , بر آن شد...
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اول...
27:33
  • 23

  • 2 سال پیش
27:33
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. امسال در خانه کتابدار کودک و نوجوان, به مناسبت ۱۸ آبان , بر آن شد...
در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اول...
36:06
  • 47

  • 2 سال پیش
36:06
shenoto-ads
shenoto-ads