Mimcast |میم کست

Masih ghaznavi
8
میانگین پخش
30
تعداد پخش
3
دنبال کننده

Mimcast |میم کست

Masih ghaznavi
8
میانگین پخش
30
تعداد پخش
3
دنبال کننده

 • 6

 • 1 سال پیش
برای خودمان که وقتی به هم نگاه می کنیم دچار دژاوو می شویم...این قسمت در جریان اتقلاب زن زندگی آزادی با رادیو شب های کابل ضبط و منتشر شد....

برای خودمان که وقتی به هم نگاه می کنیم دچار دژا...

25:12
 • 6

 • 1 سال پیش
25:12
 • 2

 • 1 سال پیش
رقص گربه در تنبان عبارتی ست که از شکنجه هزاره ها توسط عبدالرحمن خان گرفته شده که در آن گربه را در شلوار انسان هزاره می انداخت و آنقدر می زد تا گربه دیوانه می شد و چنگ می انداحت...یاد قربانیان کاج و تم...

رقص گربه در تنبان عبارتی ست که از شکنجه هزاره ه...

08:10
 • 2

 • 1 سال پیش
08:10
 • 3

 • 1 سال پیش
برای زنان افغانستان...

برای زنان افغانستان

09:12
 • 3

 • 1 سال پیش
09:12
 • 19

 • 1 سال پیش
متن مسیح غزنوی شعر الیاس علوی...
متن مسیح غزنوی شعر الیاس علوی
05:22
 • 19

 • 1 سال پیش
05:22
shenoto-ads
shenoto-ads