میلانی ست

سعید میلانی
14
میانگین پخش
40
تعداد پخش
3
دنبال کننده

میلانی ست

سعید میلانی
14
میانگین پخش
40
تعداد پخش
3
دنبال کننده

ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت، گامی هرچند کوچک در شناساندن معماران بزرگ تاریخ به مردم ایران زمین برداریم.... قسمت اول: زاها حدید - اولین زن مسلمان که جایزه ن...
ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محت...
10:36
  • 2

  • 1 سال پیش
10:36
ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت، گامی هرچند کوچک در شناساندن معماران بزرگ تاریخ به مردم ایران زمین برداریم.... قسمت اول: زاها حدید - اولین زن مسلمان که جایزه ن...
ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محت...
11:10
  • 3

  • 1 سال پیش
11:10
ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت، گامی هرچند کوچک در شناساندن معماران بزرگ تاریخ به مردم ایران زمین برداریم.... قسمت اول: زاها حدید - اولین زن مسلمان که جایزه ن...
ما در گروه معماری میلانی‌ست برآنیم تا با تولید محت...
14:30
  • 35

  • 1 سال پیش
14:30
shenoto-ads
shenoto-ads