راهکارهای میلاد

میلاد نوراله زاده
20
میانگین پخش
40
تعداد پخش
1
دنبال کننده

راهکارهای میلاد

میلاد نوراله زاده
20
میانگین پخش
40
تعداد پخش
1
دنبال کننده

در این پادکست‌ها که در اصل ضبط شده صدای لایو‌های هر شب من در اینستاگرام در مورد هر صنعت و موضوعی که میشه هوشمندسازی انجام داد هست. شما هم اگر موضوعی دارید می‌تونید از طریق نظرات به من اعلام کنید تا ب...
در این پادکست‌ها که در اصل ضبط شده صدای لایو‌های ه...
12:21
  • 12

  • 4 سال پیش
12:21
در این پادکست‌ها که در اصل ضبط شده صدای لایو‌های هر شب من در اینستاگرام در مورد هر صنعت و موضوعی که میشه هوشمندسازی انجام داد هست. شما هم اگر موضوعی دارید می‌تونید از طریق نظرات به من اعلام کنید تا ب...
در این پادکست‌ها که در اصل ضبط شده صدای لایو‌های ه...
58:57
  • 28

  • 4 سال پیش
58:57
shenoto-ads
shenoto-ads