مهراد نجارباشی

Mehrad Najarbashi
84
میانگین پخش
8.4K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

مهراد نجارباشی

Mehrad Najarbashi
84
میانگین پخش
8.4K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

اعتراضی در قالب موسیقی اوانگارد به قتل عام تاریخ ...عنوان : زن . زندگی . ازادی (بیکلام)صدا : برگرفته از اعتراضات و کنش همگانی زن زندگی ازادی اهنگسازی و طراحی صدا : مهراد نجارباشی سبک : موسیقی نویز انت...

اعتراضی در قالب موسیقی اوانگارد به قتل عام تاری...

01:28
 • 23

 • 1 ماه پیش
01:28
 • 7

 • 1 ماه پیش
پرسه در اتش (پادکست)نویسنده . گوینده و اهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : 1 ابان 1402...

پرسه در اتش (پادکست)

نویسنده . گوینده و ا...

02:20
 • 7

 • 1 ماه پیش
02:20
پرواز با مالیخولیا - در حوالی مننویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشیانتشار : 20 مهر 1402...

پرواز با مالیخولیا - در حوالی من

نویسنده ...

02:15
 • 7

 • 1 ماه پیش
02:15
پرواز با مالیخولیا - اذهان عمومنویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشیانتشار : 17 مهر 1402...

پرواز با مالیخولیا - اذهان عموم

نویسنده ....

02:44
 • 7

 • 1 ماه پیش
02:44
پرواز با مالیخولیا - نقطه توالی(دیالوگی از فیلم نیم رخ ها)نویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشیانتشار : 11 مهر 1402...

پرواز با مالیخولیا - نقطه توالی

(دیالوگی ...

01:32
 • 3

 • 2 ماه پیش
01:32
پرواز با مالیخولیا - سیاه سفید . روشن تیرهنویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشیانتشار : 3 مهر 1402...

پرواز با مالیخولیا - سیاه سفید . روشن تیره

<...
03:08
 • 8

 • 2 ماه پیش
03:08
پرواز با مالیخولیا - انزوا در تبعیدنویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : 28 شهریور 1402...

پرواز با مالیخولیا - انزوا در تبعید

نویسن...

02:41
 • 7

 • 2 ماه پیش
02:41
پرواز با مالیخولیا - مقدمهنویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشیانتشار : 28 شهریور 1402...

پرواز با مالیخولیا - مقدمه

نویسنده . راوی...

01:13
 • 4

 • 2 ماه پیش
01:13
 • 67

 • 4 ماه پیش
قتل خاموش (پادکست)نویسنده : مرجان قدیمی راوی . اهنگساز و تنظیم کننده : مهراد نجارباشی انتشار : 19 تیر 1402...

قتل خاموش (پادکست)

نویسنده : مرجان قدیمی ...

02:54
 • 67

 • 4 ماه پیش
02:54
انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)اپیزود چهارم: نوای نور (پایانی)آهنگساز : مهراد نجارباشیدیالوگ: بخشی از انیمیشن پسرک موش کور و روباهتاریخ انتشار : 9 خرداد 1402...

انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)

اپیزود چ...

01:11
 • 30

 • 6 ماه پیش
01:11
انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)اپیزود سوم: رگ های خیالنویسنده . راوی و آهنگساز :مهراد نجارباشیتاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1402...

انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)

اپیزود س...

02:07
 • 18

 • 6 ماه پیش
02:07
انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)اپیزود دوم : تکرار مدام رنجنویسنده . راوی و آهنگساز :مهراد نجارباشیتاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1402...

انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)

اپیزود د...

03:18
 • 18

 • 6 ماه پیش
03:18
انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)اپیزود یکم : رمز ما این است ...نویسنده. راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1402...

انسان گرایانه - بخش دوم (پادکست)


...
01:34
 • 33

 • 6 ماه پیش
01:34
 • 29

 • 8 ماه پیش
مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)اهنگساز - مهراد نجارباشیتاریخ انتشار - ۷ فروردین۱۴۰۲...

مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)

اهنگساز - مه...

04:51
 • 29

 • 8 ماه پیش
04:51
 • 10

 • 8 ماه پیش
مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)اهنگساز - مهراد نجارباشیتاریخ انتشار - ۷ فروردین ۱۴۰۲...

مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)

اهنگساز - مه...

03:44
 • 10

 • 8 ماه پیش
03:44
 • 7

 • 8 ماه پیش
مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)اهنگساز - مهراد نجارباشیتاریخ انتشار - ۷ فروردین ۱۴۰۲...

مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)

اهنگساز - مه...

03:43
 • 7

 • 8 ماه پیش
03:43
 • 13

 • 8 ماه پیش
مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)اهنگساز - مهراد نجارباشیتاریخ انتشار - ۷ فروردین ۱۴۰۲...

مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)

اهنگساز - مه...

02:25
 • 13

 • 8 ماه پیش
02:25
 • 16

 • 8 ماه پیش
مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)اهنگساز - مهراد نجارباشی تاریخ انتشار - ۷ فروردین ۱۴۰۲...

مجموعه انسانگرایانه (بیکلام)

اهنگساز - مه...

06:44
 • 16

 • 8 ماه پیش
06:44
گذرگاه ناممکن (بیکلام)از مجموعه بیکلام انسان گرایانه اهنگسازی و تنظیم : مهراد نجاراباشی تصویر : فاطمه زارعی ...

گذرگاه ناممکن (بیکلام)

از مجموعه بیکلام ا...

03:43
 • 87

 • 10 ماه پیش
03:43
در انتظار پایان (پادکست)نویسنده: سبیدو راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار: پنج اذر هزاروچهارصدویک پینوشت : پادکست با چند روز تا خیر از تاریخ انتشار در کانال رسمی تلگرام به روی پلتفرم شنوتو قرار گر...

در انتظار پایان (پادکست)

نویسنده: سبیدو <...

02:34
 • 62

 • 1 سال پیش
02:34
 • 67

 • 1 سال پیش
🔴بازپخشتشویش (بیکلام)آهنگسازی و تنظیم : مهراد نجارباشیتاریخ انتشار : ۸ شهریور ۱۴۰۰...

03:59
 • 67

 • 1 سال پیش
03:59
مریم یک قدیسه بود این اپیزود شامل مصاحبه ای در باب ازار جنسی و خشونت خانگی با یکی از فعالان این حوزه است کارشناس مهمان : فرزانه داودی ...

مریم یک قدیسه بود

این اپیزود شامل مصاحبه...

33:13
 • 72

 • 1 سال پیش
33:13
مریم یک قدیسه بود قسمت سیزدهم : جنسیت زدگی در ادیان ابراهیمی نویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت سیزدهم : جنسیت زد...

05:29
 • 75

 • 1 سال پیش
05:29
مریم یک قدیسه بود قسمت دوازدهم : فرسودگی در حال و اینده نویسنده. راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت دوازدهم : فرسودگی...

02:24
 • 51

 • 1 سال پیش
02:24
مریم یک قدیسه بود قسمت یازدهم : ایستادگی برای اتفاقی ناممکننویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت یازدهم : ایستادگی...

03:55
 • 51

 • 1 سال پیش
03:55
مریم یک قدیسه بود قسمت دهم : جبر و تلاش برای تغییر نویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت دهم : جبر و تلاش ...

03:02
 • 53

 • 1 سال پیش
03:02
مریم یک قدیسه بود قسمت نهم : برای دستان الوده به خون نویسنده.راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت نهم : برای دستان ...

03:03
 • 69

 • 1 سال پیش
03:03
مریم یک قدیسه بود قسمت هشتم : سازش با جهانی نا آرامنویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت هشتم : سازش با جه...

07:17
 • 51

 • 1 سال پیش
07:17
مریم یک قدیسه بودقسمت هفتم : عشق با بسوند غیرتنویسنده. راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی...

مریم یک قدیسه بود

قسمت هفتم : عشق با بسون...

03:23
 • 45

 • 1 سال پیش
03:23
مریم یک قدیسه بود قسمت ششم : قیام برای نجات بشریت نویسنده . راوی و اهنگساز : مهراد نجارباشی ...

مریم یک قدیسه بود

قسمت ششم : قیام برای ن...

02:41
 • 48

 • 1 سال پیش
02:41
 • 52

 • 1 سال پیش
هیچ (پادکست)نویسنده . راوی . اهنگساز و تنظیم کننده : مهراد نجاراشی ...

هیچ (پادکست)

نویسنده . راوی . اهنگساز و ت...

03:52
 • 52

 • 1 سال پیش
03:52
 • 67

 • 1 سال پیش
خیلی نزدیک ، خیلی دور نویسنده : کامیار نیازی آهنگساز ، تنظیم کننده و راوی : مهراد نجارباشی ...

خیلی نزدیک ، خیلی دور

نویسنده : کامیار ن...

02:14
 • 67

 • 1 سال پیش
02:14
چیزهایی که نمیدانی... (بیکلام) نوازنده پیانو : جف مارتینز ضرب : مهراد نجارباشی دیالوگ : بخشی از فیلم چیزهایی که نمیدانی . انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱...
چیزهایی که نمیدانی... (بیکلام) نوازنده پیانو : جف...
02:30
 • 166

 • 1 سال پیش
02:30
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی قسمت پنجم : زادگاه آفرینش ، ستایش پروردگار انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دریافت از تلگرام t.me/mnajarbashi...
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهرا...
03:02
 • 62

 • 1 سال پیش
03:02
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی قسمت چهارم : ترس در نگاره چشمان بی‌گناه انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ دریافت فایل پادکست ها از تلگرام T.me/mnajarbashi...
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهرا...
01:49
 • 58

 • 1 سال پیش
01:49
 • 86

 • 1 سال پیش
آینه راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی نویسنده : مهسا مقیم انتشار : ۲۲ فروردین ۱۴۰۱...
آینه راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی نویسنده : ...
02:32
 • 86

 • 1 سال پیش
02:32
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی قسمت سوم : معلق در تعلیق ، سردرگم...
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهرا...
05:01
 • 57

 • 1 سال پیش
05:01
 • 96

 • 1 سال پیش
خالی آهنگساز : ABEL KORZENIWSHKI نویسنده و راوی : مهراد نجارباشی انتشار : ۲۲ اسفند ۱۴۰۰...
خالی آهنگساز : ABEL KORZENIWSHKI نویسنده و راوی...
02:40
 • 96

 • 1 سال پیش
02:40
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی قسمت دوم : برای مرگ‌های بعد از من انتشار : ۵ اسفند ۱۴۰۰...
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهر...
02:42
 • 94

 • 1 سال پیش
02:42
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی قسمت اول : هیس ، آرام ساکت (مقدمه) انتشار : ۵ اسفند ۱۴۰۰...
مریم یک قدیسه بود نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهر...
02:12
 • 79

 • 1 سال پیش
02:12
 • 103

 • 1 سال پیش
بازنده دهمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده : مرجان قدیمی راوی مهراد نجارباشی انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۰...
بازنده دهمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب...
03:01
 • 103

 • 1 سال پیش
03:01
 • 75

 • 1 سال پیش
التیام نهمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۱۲ بهمن ۱۴۰۰...
التیام نهمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب...
02:23
 • 75

 • 1 سال پیش
02:23
بحران توده‌ها هشتمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۲ بهمن ۱۴۰۰...
بحران توده‌ها هشتمین پادکست از مجموعه بلند وداع ب...
05:37
 • 69

 • 1 سال پیش
05:37
 • 98

 • 1 سال پیش
گمشده در خیال هفتمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۲۶ دی ۱۴۰۰...
گمشده در خیال هفتمین پادکست از مجموعه بلند وداع ...
04:03
 • 98

 • 1 سال پیش
04:03
عشق در جدال روزمرگی ششمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۰...
عشق در جدال روزمرگی ششمین پادکست از مجموعه بلند و...
05:13
 • 88

 • 1 سال پیش
05:13
 • 72

 • 1 سال پیش
باد در غبار تن پنجمین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۰...
باد در غبار تن پنجمین پادکست از مجموعه بلند وداع ...
05:30
 • 72

 • 1 سال پیش
05:30
تغییر (میان پرده) چهارمین اثر از مجموعه بلند وداع با مرداب دیالوگ : برگفته از فیلم هامون موسیقی : رزم (اینسترومنتال آبی) طراحی صدا و مش‌آپ : مهراد نجارباشی انتشار : ۷ دی ۱۴۰۰ ..........................
تغییر (میان پرده) چهارمین اثر از مجموعه بلند وداع ...
01:55
 • 60

 • 1 سال پیش
01:55
 • 214

 • 1 سال پیش
وداع با مرداب سومین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی و آهنگساز : مهراد نجارباشی انتشار : ۴ دی ۱۴۰۰...
وداع با مرداب سومین پادکست از مجموعه بلند وداع با...
02:00
 • 214

 • 1 سال پیش
02:00
 • 97

 • 1 سال پیش
در سرزمین من دومین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی ، طراح و ترکیب صدا : مهراد نجارباشی آهنگساز : آنتوان بلو انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۰...
در سرزمین من دومین پادکست از مجموعه بلند وداع با ...
03:00
 • 97

 • 1 سال پیش
03:00
 • 103

 • 2 سال پیش
آخرین نامه اولین پادکست از مجموعه بلند وداع با مرداب نویسنده ، راوی ، طراحی و ترکیب صدا : مهراد نجارباشی آهنگساز : تئودوراسکی (موسیقی متن فیلم حکومت نظامی) انتشار : ۱۳ آذر ۱۴۰۰...
آخرین نامه اولین پادکست از مجموعه بلند وداع با مر...
02:23
 • 103

 • 2 سال پیش
02:23
shenoto-ads
shenoto-ads