داستان های کوتاه مدیریتی

رضا یاوری
61
میانگین پخش
303
تعداد پخش
0
دنبال کننده

داستان های کوتاه مدیریتی

رضا یاوری
61
میانگین پخش
303
تعداد پخش
0
دنبال کننده

اپیزود آینده چی میگه؟...

اپیزود آینده چی میگه؟

02:12
 • 78

 • 9 ماه پیش
02:12
اپیزود آیا شما مهم هستید...

اپیزود آیا شما مهم هستید

02:12
 • 58

 • 9 ماه پیش
02:12
 • 56

 • 9 ماه پیش
اپیزود ایمان به کار...

اپیزود ایمان به کار

01:21
 • 56

 • 9 ماه پیش
01:21
 • 58

 • 9 ماه پیش
اپیزود انتقال پیام مناسب ...

اپیزود انتقال پیام مناسب

02:35
 • 58

 • 9 ماه پیش
02:35
 • 53

 • 9 ماه پیش
یک داستان مهم و اثر گذار...

یک داستان مهم و اثر گذار

02:04
 • 53

 • 9 ماه پیش
02:04
shenoto-ads
shenoto-ads