ماهیز

پیمان رحیمی
20
میانگین پخش
58
تعداد پخش
1
دنبال کننده

ماهیز

پیمان رحیمی
20
میانگین پخش
58
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پادکستم شد ماهیز. مدیر یک شرکت دیجیتال مارکتینگم اما نه استادم نه مدعی. هدف از راه اندازی این پادکست انتقال تجربیات تلخ و شیرینم به افرادیه که تمایل ...
پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پ...
55:58
  • 12

  • 2 سال پیش
55:58
پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پادکستم شد ماهیز. مدیر یک شرکت دیجیتال مارکتینگم اما نه استادم نه مدعی. هدف از راه اندازی این پادکست انتقال تجربیات تلخ و شیرینم به افرادیه که تمایل ...
پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پ...
17:15
  • 27

  • 2 سال پیش
17:15
  • 19

  • 2 سال پیش
پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پادکستم شد ماهیز. مدیر یک شرکت دیجیتال مارکتینگم اما نه استادم نه مدعی. هدف از راه اندازی این پادکست انتقال تجربیات تلخ و شیرینم به افرادیه که تمایل ...
پیمان هستم. ماهی خیلی دوست دارم. برای همین اسم پ...
00:36
  • 19

  • 2 سال پیش
00:36
shenoto-ads
shenoto-ads