منظومه ی چشمانت

دنیل نعمتی
28
میانگین پخش
55
تعداد پخش
1
دنبال کننده

منظومه ی چشمانت

دنیل نعمتی
28
میانگین پخش
55
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 36

  • 1 سال پیش
شعر و صدا : دنیل نعمتی
شعر و صدا : دنیل نعمتی
03:41
  • 36

  • 1 سال پیش
03:41
  • 19

  • 1 سال پیش
شعر و صدا : دنیل نعمتی صدا و شعر انتهایی : شهریار
شعر و صدا : دنیل نعمتی صدا و شعر انتهایی : شهریار
03:13
  • 19

  • 1 سال پیش
03:13
shenoto-ads
shenoto-ads