منظومه ی چشمانت

دنیل نعمتی
33
میانگین پخش
65
تعداد پخش
1
دنبال کننده

منظومه ی چشمانت

دنیل نعمتی
33
میانگین پخش
65
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 41

  • 2 سال پیش
شعر و صدا : دنیل نعمتی...
شعر و صدا : دنیل نعمتی
03:41
  • 41

  • 2 سال پیش
03:41
  • 24

  • 2 سال پیش
شعر و صدا : دنیل نعمتی صدا و شعر انتهایی : شهریار...
شعر و صدا : دنیل نعمتی صدا و شعر انتهایی : شهریار
03:13
  • 24

  • 2 سال پیش
03:13
shenoto-ads
shenoto-ads