گروه لیان

وحید علمی
23
میانگین پخش
228
تعداد پخش
8
دنبال کننده

گروه لیان

وحید علمی
23
میانگین پخش
228
تعداد پخش
8
دنبال کننده

با فصل جدید رادیو امنیت با شما هستیم. تو فصل جدید به جای خبرخوانی، قراره باهم تحلیلی از پیامدهای حوادث امنیتی داشته باشیم. تو قسمت اول فصل دوم در مورد اثرات حملات گروه های APT به زیرساخت های حیاتی، اث...
با فصل جدید رادیو امنیت با شما هستیم. تو فصل جدید ...
44:24
 • 40

 • 2 سال پیش
44:24
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
20:55
 • 18

 • 3 سال پیش
20:55
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
20:24
 • 11

 • 3 سال پیش
20:24
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
16:20
 • 17

 • 3 سال پیش
16:20
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
20:16
 • 19

 • 3 سال پیش
20:16
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
18:32
 • 16

 • 3 سال پیش
18:32
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
23:01
 • 14

 • 3 سال پیش
23:01
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
17:41
 • 13

 • 3 سال پیش
17:41
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
19:15
 • 18

 • 3 سال پیش
19:15
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حوزه امنیت سایبری است...
رادیو امنیت یک پادکست صوتی به منظور بررسی اخبار حو...
13:41
 • 62

 • 3 سال پیش
13:41
shenoto-ads
shenoto-ads