پادکست صلح آخر | Last Peace - تاریخ و جنگ

مصطفی کیانی‌تبار
3.7K
میانگین پخش
48.4K
تعداد پخش
263
دنبال کننده

پادکست صلح آخر | Last Peace - تاریخ و جنگ

مصطفی کیانی‌تبار
3.7K
میانگین پخش
48.4K
تعداد پخش
263
دنبال کننده

13. جنگ جهانی دوم: سفری به عصر هسته‌ای...

13. جنگ جهانی دوم: سفری به عصر هسته‌ای

45:51
 • 4.1K

 • 4 ماه پیش
45:51
12. جنگ جهانی دوم: نورنبرگ - شیاطین در دادگاه عدالت...

12. جنگ جهانی دوم: نورنبرگ - شیاطین در دادگاه ع...

49:21
 • 5.4K

 • 7 ماه پیش
49:21
11. جنگ جهانی دوم: فتح برلین، پایان امپراتوری رایش !...

11. جنگ جهانی دوم: فتح برلین، پایان امپراتوری ر...

57:04
 • 5.4K

 • 8 ماه پیش
57:04
10. جنگ جهانی دوم: نبرد سرنوشت - نورماندی...

10. جنگ جهانی دوم: نبرد سرنوشت - نورماندی

46:49
 • 6.2K

 • 1 سال پیش
46:49
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

29:16
 • 3.2K

 • 1 سال پیش
29:16
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

19:51
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
19:51
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

46:57
 • 6.0K

 • 1 سال پیش
46:57
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

28:19
 • 2.3K

 • 1 سال پیش
28:19
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

31:02
 • 2.6K

 • 1 سال پیش
31:02
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

21:22
 • 1.9K

 • 1 سال پیش
21:22
توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو مرور میکنیم، ویران کننده‌ترین و شگفت‌آورترین جنگ در تاریخ ما....

توی این فصل از صلح آخر، تاریخ جنگ جهانی دوم رو ...

23:12
 • 2.8K

 • 1 سال پیش
23:12
توی این اپیزود، به کشورگشایی‌های هیتلر پیش از آغاز جنگ بزرگ میپردازیم؛ زمانی که منطقه‌ی صنعتی راینلند به تسخیر آلمان در میاد، و همچنین کشورهایی مثل اتریش و چک-اسلواکی زیر سلطه‌ی دیکتاتور ژرمن‌ها کشیده...

توی این اپیزود، به کشورگشایی‌های هیتلر پیش از آ...

26:56
 • 3.1K

 • 1 سال پیش
26:56
- جنگ جهانی دوم چرا شروع شد ؟- جنگ جهانی دوم چه زمانی شروع، و چه زمانی تموم شد ؟توی اپیزود نخست از این فصل، ماجرای شروع شدن جنگ جهانی دوم، خلاصه‌ای مختصر از نحوه‌ی ادامه پیدا کردن جنگ و دلایل اصلی شرو...


- جنگ جهانی دوم چرا شروع شد ؟

...

18:23
 • 3.9K

 • 1 سال پیش
18:23
shenoto-ads
shenoto-ads