خودبیداری

خودبیداری

arastoo rezaei
43
میانگین پخش
6.6K
تعداد پخش
157
دنبال کننده
خودبیداری

خودبیداری

arastoo rezaei
43
میانگین پخش
6.6K
تعداد پخش
157
دنبال کننده

خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی - لطابا-دیگران-درد-و-دل-کنید
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد به چشم میخورد
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد ...
03:39
 • 49

 • 2 سال پیش
03:39
خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی - طلاق-خوب-طلاق-بد
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد به چشم میخورد
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد ...
02:53
 • 39

 • 2 سال پیش
02:53
خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی - اگر-مجردید-احساس-بی-ارزشی-نکنید
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد به چشم میخورد
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد ...
03:53
 • 54

 • 2 سال پیش
03:53
خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی - تفریح-اتلاف-وقت-است
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد به چشم میخورد
باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد ...
03:47
 • 65

 • 2 سال پیش
03:47
فلسفه اخلاق کانت چه میگوید؟ - جلسه-دوم-خوانش-کانت
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
17:23
 • 63

 • 2 سال پیش
17:23
فلسفه اخلاق کانت چه میگوید؟ - جلسه-اول-_-خوانش-کانت
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
17:42
 • 95

 • 2 سال پیش
17:42
فلسفه اخلاق کانت چه میگوید؟ - تکلیف-نسبت-به-بدن-از-لحاظ-زندگی
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
07:35
 • 85

 • 2 سال پیش
07:35
فلسفه اخلاق کانت چه میگوید؟ - تکلیف-مادر-برابر-ما
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
10 ویس درباره فلسفه اخلاق
18:22
 • 156

 • 2 سال پیش
18:22
دین طبیعی یا دین پرستشی - Natural-Religion-and-Worship-Religion-Session-Six
6 فایل صوتی درباره دین پرستشی ودین طبیعی از زبان فلسفه ازکتاب درس های فلسفه اخلاق کانت
6 فایل صوتی درباره دین پرستشی ودین طبیعی از زبان ف...
18:00
 • 18

 • 2 سال پیش
18:00
دین طبیعی یا دین پرستشی - Natural-Religion-and-Worship-Religion-Session-Five
6 فایل صوتی درباره دین پرستشی ودین طبیعی از زبان فلسفه ازکتاب درس های فلسفه اخلاق کانت
6 فایل صوتی درباره دین پرستشی ودین طبیعی از زبان ف...
18:25
 • 20

 • 2 سال پیش
18:25
shenoto-ads
shenoto-ads