مانترای جوشن کبیر-فراز 1 تا 20

تکتم کاشانی
434
میانگین پخش
434
تعداد پخش
5
دنبال کننده

مانترای جوشن کبیر-فراز 1 تا 20

تکتم کاشانی
434
میانگین پخش
434
تعداد پخش
5
دنبال کننده

دعا یعنی ای خدا گفتن و از خدا چیزی خواستن؛ یکی از دعاهای پرفضیلت دعای جوشن کبیر است که اسمای الهی در این فراز ارزشمند است.این دعا را به فارسی خوانده ام که با زبان فارسی ویژگی های پروردگار را صدا بزنی...

14:52
  • 434

  • 1 سال پیش
14:52
shenoto-ads
shenoto-ads