جهانواره

AliQoliAqa Museum
56
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
15
دنبال کننده

جهانواره

AliQoliAqa Museum
56
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
15
دنبال کننده

رولوه در ادبیات آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد شهاب الدین ارفعی در مورد بررسی مشاهدات معمارانه در ادبیات است
رولوه در ادبیات آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد ...
19:51
 • 22

 • 1 سال پیش
19:51
انس با خاک آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد محسن سامع در مورد مشابهت میان صورت معشوق با معماری در ادبیات است
انس با خاک آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد محسن ...
01:09:18
 • 30

 • 1 سال پیش
01:09:18
نیمه پنهان شهر آنچه می شنوید حاصل گفتگو با اقای دکتر حسین مسجدی در مورد جامعیت نسبت میان ادبیات و معماری است
نیمه پنهان شهر آنچه می شنوید حاصل گفتگو با اقای دک...
01:05:26
 • 20

 • 1 سال پیش
01:05:26
فهم روایی شهر آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد نوید پورمحمدرضا با موضوع مقدمه ای بر فهم روایی شهر است
فهم روایی شهر آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد نو...
01:03:06
 • 14

 • 1 سال پیش
01:03:06
به عمل کار برآید انچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد امیر هوشنگ اردلان در باب نسبت میان ادبیات و معماری است
به عمل کار برآید انچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد...
29:24
 • 13

 • 1 سال پیش
29:24
معماری شاعرانه آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای دکتر داراب دیبا در بررسی نسبت میان ادبیات و معماری است
معماری شاعرانه آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای دک...
43:27
 • 9

 • 1 سال پیش
43:27
آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد نوشاد رکنی در مورد بررسی منبع درجه اول در مورد باع ایرانی است
آنچه می شنوید حاصل گفتگو با استاد نوشاد رکنی در مو...
01:10:43
 • 12

 • 1 سال پیش
01:10:43
آسمان معماری آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای مهندس سید محمد بهشتی در مورد کلیات نسبت میان ادبیات و معماری است
آسمان معماری آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای مهند...
32:10
 • 29

 • 1 سال پیش
32:10
کاوش های ادیبانه آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای دکتر محمدمنصور فلامکی در مورد بررسی نسبت میان ادبیات و معماری است.
کاوش های ادیبانه آنچه می شنوید حاصل گفتگو با آقای...
01:00:13
 • 8

 • 1 سال پیش
01:00:13
الفبای بنا آنچه می شنوید حاصل گفتگو با اقای دکتر مهدی حجت در مورد بررسی نسبت میان ادبیات و معماری است
الفبای بنا آنچه می شنوید حاصل گفتگو با اقای دکتر م...
01:05:12
 • 41

 • 1 سال پیش
01:05:12
 • 68

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان دوازدهم: گورستان تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا به کوشش: رضا منجمی نوشته: کاوه منصوری گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان دوازدهم: گورستان تهیه کننده:...
24:11
 • 68

 • 2 سال پیش
24:11
 • 95

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان یازدهم: مکتب خانه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا به کوشش: رضا منجمی نوشته: سمیرا قاسمی گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان یازدهم: مکتب خانه تهیه کننده...
22:25
 • 95

 • 2 سال پیش
22:25
 • 25

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان دهم: سقاخانه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا به کوشش: رضا منجمی نوشته: ساناز تولاییان گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان دهم: سقاخانه تهیه کننده: موز...
25:00
 • 25

 • 2 سال پیش
25:00
 • 45

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان نهم: بازارچه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا به کوشش: رضا منجمی نوشته: نگار نصری نصرآبادی گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان نهم: بازارچه تهیه کننده: موز...
20:14
 • 45

 • 2 سال پیش
20:14
 • 51

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان هشتم: خانه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: الهه باقری گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان هشتم: خانه تهیه کننده: موزه ...
23:35
 • 51

 • 2 سال پیش
23:35
 • 281

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان هفتم: مسجد تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: شیرین مستغاثی گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان هفتم: مسجد تهیه کننده: موزه ...
21:15
 • 281

 • 2 سال پیش
21:15
 • 42

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان ششم: مادی تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: سعید محسن صفوی فر گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان ششم: مادی تهیه کننده: موزه گ...
19:09
 • 42

 • 2 سال پیش
19:09
 • 107

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان پنجم: قهوه خانه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: فروغ حداد گرافیست: احمدرضا میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان پنجم: قهوه خانه تهیه کننده: ...
19:43
 • 107

 • 2 سال پیش
19:43
 • 69

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان چهارم: کاروانسرا تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: سعید محسنی گرافیست: احمدرضا میرمقتدایی
پادکست جهانواره جهان چهارم: کاروانسرا تهیه کننده:...
24:35
 • 69

 • 2 سال پیش
24:35
 • 58

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان سوم: محله تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: مژگان ابراهیمی گرافیست: احمدرضا میرمقتدایی
پادکست جهانواره جهان سوم: محله تهیه کننده: موزه گ...
15:06
 • 58

 • 2 سال پیش
15:06
 • 95

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان دوم: زورخانه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته: محمدرضا رهبری گرافیست: احمدرضا میرمقتدایی
پادکست جهانواره جهان دوم: زورخانه تهیه کننده: م...
27:05
 • 95

 • 2 سال پیش
27:05
 • 82

 • 2 سال پیش
پادکست جهانواره جهان اول: گرمابه تهیه کننده: موزه گرمابه علیقلی آقا نوشته سعیده سیاحیان گرافیست: احمد میر مقتدایی
پادکست جهانواره جهان اول: گرمابه تهیه کننده: موزه...
31:53
 • 82

 • 2 سال پیش
31:53
shenoto-ads
shenoto-ads