جهان کودک

فریبا اباذری
94
میانگین پخش
467
تعداد پخش
24
دنبال کننده

جهان کودک

فریبا اباذری
94
میانگین پخش
467
تعداد پخش
24
دنبال کننده

من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
24:36
  • 38

  • 4 سال پیش
24:36
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
20:23
  • 36

  • 4 سال پیش
20:23
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
25:11
  • 45

  • 4 سال پیش
25:11
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
23:57
  • 72

  • 4 سال پیش
23:57
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
26:13
  • 276

  • 4 سال پیش
26:13
shenoto-ads
shenoto-ads