جهان کودک

فریبا اباذری
87
میانگین پخش
434
تعداد پخش
22
دنبال کننده

جهان کودک

فریبا اباذری
87
میانگین پخش
434
تعداد پخش
22
دنبال کننده

من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
24:36
  • 33

  • 3 سال پیش
24:36
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
20:23
  • 32

  • 3 سال پیش
20:23
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
25:11
  • 42

  • 3 سال پیش
25:11
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
23:57
  • 67

  • 3 سال پیش
23:57
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط و تربیت کودک از طریق هنر و بازی و می خوام در این دوره آموزشی اطلاعات و تجربیات چندین ساله خودم رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در این دوره آموزشی،...
من فریبا اباذری هستم مدرس مهارت های برقراری ارتباط...
26:13
  • 260

  • 3 سال پیش
26:13
shenoto-ads
shenoto-ads