اینوکس

پادکست اینوکس
14
میانگین پخش
28
تعداد پخش
0
دنبال کننده

اینوکس

پادکست اینوکس
14
میانگین پخش
28
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پادکست اینوکس پادکستی از جنس یادگیری راه اندازی استارت آپ، کارآفرینی و مسائل مرتبط با این حوزه است در کنار یکدیگر به کتاب های کار و کسب و داستان موفقیت افراد کارآفرین سفر می‌کنیم و یاد می‌گیریم. در ای...
پادکست اینوکس پادکستی از جنس یادگیری راه اندازی اس...
11:58
  • 11

  • 3 سال پیش
11:58
پادکست اینوکس پادکستی از جنس یادگیری راه اندازی استارت آپ، کارآفرینی و مسائل مرتبط با این حوزه است در کنار یکدیگر به کتاب های کار و کسب و داستان موفقیت افراد کارآفرین سفر می‌کنیم و یاد می‌گیریم. در ای...
پادکست اینوکس پادکستی از جنس یادگیری راه اندازی اس...
01:04
  • 17

  • 3 سال پیش
01:04
shenoto-ads
shenoto-ads