فرانوآوری

ماهان موسوی
71
میانگین پخش
492
تعداد پخش
3
دنبال کننده
قسمت هفتم پادکست اینوهلث...
قسمت هفتم پادکست اینوهلث
14:06
 • 66

 • 2 سال پیش
14:06
قسمت ششم پادکست اینوهلث...
قسمت ششم پادکست اینوهلث
14:25
 • 28

 • 2 سال پیش
14:25
قسمت پنجم پادکست اینوهلث...
قسمت پنجم پادکست اینوهلث
15:00
 • 36

 • 2 سال پیش
15:00
پادکست مدیریت نوآوری و فناوری حوزه سلامت...
پادکست مدیریت نوآوری و فناوری حوزه سلامت
19:59
 • 61

 • 3 سال پیش
19:59
چرایی و ضرورت توسعه پلتفرم های نوین فناوری واکسن (کرونا)...
چرایی و ضرورت توسعه پلتفرم های نوین فناوری واکسن (...
14:59
 • 73

 • 3 سال پیش
14:59
نوآوری و فناوری در حوزه سلامت...
نوآوری و فناوری در حوزه سلامت
15:00
 • 85

 • 3 سال پیش
15:00
نوآوری و فناوری در حوزه سلامت...
نوآوری و فناوری در حوزه سلامت
17:47
 • 143

 • 3 سال پیش
17:47
shenoto-ads
shenoto-ads