نوآوری و توسعه

مهدی محمدی
71
میانگین پخش
71
تعداد پخش
10
دنبال کننده

نوآوری و توسعه

مهدی محمدی
71
میانگین پخش
71
تعداد پخش
10
دنبال کننده

در این سخنرانی به توصیف ابعاد مفهومی نوآوری باز و حکمرانی باز و تاثیرات آنها در گذار به سمت شفافیت، مشارکت جمعی و افزایش نوآوری جمعی و اثرات اقتصادی آن پرداخته میشود و تاثیرگذاری بلاکچین به عنوان یک ف...
در این سخنرانی به توصیف ابعاد مفهومی نوآوری باز و ...
34:27
  • 71

  • 4 سال پیش
34:27
shenoto-ads
shenoto-ads