مصاحبه گفتگو محور با اساتید صنعت ساختمان

مجموعه تخصصی ساختمان مهندس مهدی حجازی
3
میانگین پخش
18
تعداد پخش
3
دنبال کننده
موضوع گفتگو:تست غیر مخربمیزبان:مهندس مهدی حجازی.✅️ مدیریت مجموعه تخصصی ساختمان.مهمان:دکتر شبنم حسینی.✅️ عضو هیئت مدیره انجمن علمی ریخته گری ایران✅️ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد✅️ کارشناسی مهندسی مواد و ...

موضوع گفتگو:

تست غیر مخرب

میزبان:

15:26
 • 5

 • 2 ماه پیش
15:26
موضوع گفتگو: ماهیت و ارزش HSE در پروژه‌های ساختمانی.میزبان:مهندس مهدی حجازی.✅️ مدیریت مجموعه تخصصی ساختمان .مهمان: دکتر جمشید نیک زاد ...

موضوع گفت...

25:01
 • 2

 • 2 ماه پیش
25:01
موضوع گفتگو: کنترل خوردگی در سازه ها و اهمیت آن در شهرهایی با آب و هوای مرطوب.میزبان:مهندس مهدی حجازی.✅️ مدیریت مجموعه تخصصی ساختمان .مهمان: دکتر محمدباقر لیمویی...

21:25
 • 3

 • 3 ماه پیش
21:25
موضوع گفتگو: تکنولوژی پیش تنیدگی، فرصت ها و چالش ها.میزبان:مهندس مهدی حجازی.✅️ مدیریت مجموعه تخصصی ساختمان .مهمان: دکتر حسین یوسف پور...

موضوع گفت...

24:11
 • 0

 • 3 ماه پیش
24:11
مهمان:دکتر سید محمد سیدپور.✅️ دکتر سید محمد سیدپور فارغ التحصیل دکتری عمران-سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان✅️ عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری گروه مهندسی عمران (دانشگاه شمال )آمل✅️ زمینه های...

مهمان:

26:07
 • 3

 • 6 ماه پیش
26:07
موضوع گفتگو: ضرورت مطالعات ژئوتکنیک بر روی بهینه سازی، ایمنی و کیفیت سازه.میزبان:مهندس مهدی حجازی.✅️ مدیریت مجموعه تخصصی ساختمان حجازی.مهمان: دکتر امیرمنصور عسکری فاتح...

25:18
 • 5

 • 7 ماه پیش
25:18
shenoto-ads
shenoto-ads