ISQIpodcasts

فائقه فروزش
146
میانگین پخش
438
تعداد پخش
3
دنبال کننده

ISQIpodcasts

فائقه فروزش
146
میانگین پخش
438
تعداد پخش
3
دنبال کننده

  • 125

  • 3 سال پیش
سومین قسمت از مجموعه پادکست های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با موضوع کارتیمی منتشر شد. این مجموعه پادکستها با هدف آموزش مفاهیم سازمانی و قابل استفاده برای عموم شاغلین تهیه می شود. در ابتدای پا...
سومین قسمت از مجموعه پادکست های شرکت بازرسی کیفیت ...
15:32
  • 125

  • 3 سال پیش
15:32
در قسمت دوم پادکست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به مبحث استرس در محیط کار می پردازیم. از عوامل پیدایش، عوارض آن ، ریشه های به وجود آوردن این موضوع و همچنین چگونگی مدیریت استرس در محیط کار را بر...
در قسمت دوم پادکست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ا...
18:13
  • 146

  • 3 سال پیش
18:13
  • 167

  • 3 سال پیش
اولین قسمت از پادکست شرکت ISQI با عنوان «فرهنگ سازمانی» در راستای ارتقای سطح سواد اداری و رشد کیفیت زندگی منتشر شد. در ابتدا به بخش هایی از کتاب «فرهنگ سازمانی» نوشته ادگار شاین، چاپ انتشارات فرا می پ...
اولین قسمت از پادکست شرکت ISQI با عنوان «فرهنگ ساز...
15:13
  • 167

  • 3 سال پیش
15:13
shenoto-ads
shenoto-ads