ایپونا - دیده بان سیاستگذاری ایران

دیده بان سیاستگذاری ایران
32
میانگین پخش
158
تعداد پخش
8
دنبال کننده

ایپونا - دیده بان سیاستگذاری ایران

دیده بان سیاستگذاری ایران
32
میانگین پخش
158
تعداد پخش
8
دنبال کننده

How to have an effective research institute in policy making چگونه پژوهشگاهی مؤثر در سیاستگذاری داشته باشیم؟ علیرضا عبدالله زاده (دانش آموخته دانشگاه هاروارد)...
How to have an effective research institute in pol...
01:00:28
  • 32

  • 2 سال پیش
01:00:28
آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران- Pathology of Political Science in Iran پادکست ایپونا IPWNACAST ماهیت دانش سیاسی چیست؟ جایگاه تبحر فنی و متدولوژیک بحث درباره اداره امور عمومی (نظام مدیریتی حوزه...
آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران- Pathology of Polit...
35:01
  • 29

  • 2 سال پیش
35:01
نیاز به تحول پارادایمی در نظام بودجه ریزی ایران...
نیاز به تحول پارادایمی در نظام بودجه ریزی ایران
01:15:00
  • 12

  • 2 سال پیش
01:15:00
مباحثه دکتر حسن دانایی‌فرد و دکتر علی‌اصغر پورعزت...
مباحثه دکتر حسن دانایی‌فرد و دکتر علی‌اصغر پورعزت
01:00:28
  • 31

  • 2 سال پیش
01:00:28
قانون اساسی در ترازوی نقد و بررسی نگاه توصیفی و انتقادی به تکثر و افراط نهادی در نظام سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون اساسی دکتر کیومرث اشتریان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه...
قانون اساسی در ترازوی نقد و بررسی نگاه توصیفی و...
30:28
  • 54

  • 2 سال پیش
30:28
shenoto-ads
shenoto-ads