گروه کوچینگ و لیدرشیپ الهام بخش

صالح مختاری
  2
  میانگین پخش
  16
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  کاربرد مدل رفتاری DiSC‌ در کوچینگ...

  کاربرد مدل رفتاری DiSC‌ در کوچینگ

  59:30
  • 2

  • 1 سال پیش
  59:30
  کاربرد مدل DiSC در کوچینگ...

  کاربرد مدل DiSC در کوچینگ

  25:09
  • 2

  • 1 سال پیش
  25:09
  کاربرد مدل رفتاری DiSC در کوچینگ...

  کاربرد مدل رفتاری DiSC در کوچینگ

  45:04
  • 0

  • 1 سال پیش
  45:04
  کاربرد DiSC در کوچینگ...

  کاربرد DiSC در کوچینگ

  22:40
  • 0

  • 1 سال پیش
  22:40
  کاربرد مدل رفتاری دیسک در کوچینگ...

  کاربرد مدل رفتاری دیسک در کوچینگ

  45:03
  • 0

  • 1 سال پیش
  45:03
  کاربرد مدل رفتاری DiSC در کوچینگ...

  کاربرد مدل رفتاری DiSC در کوچینگ


  37:22
  • 1

  • 1 سال پیش
  37:22
  کاربرد مدل رفتاری Disc در کوچینگ...

  کاربرد مدل رفتاری Disc در کوچینگ

  30:20
  • 0

  • 1 سال پیش
  30:20
  نحوه استفاده از مدل رفتاری DiSC در جلسات کوچینگ...

  نحوه استفاده از مدل رفتاری DiSC در جلسات کوچینگ...

  30:59
  • 2

  • 1 سال پیش
  30:59
  نحوه استفاده از مدل رفتاری DiSC در کوچینگ...

  نحوه استفاده از مدل رفتاری DiSC در کوچینگ

  25:53
  • 9

  • 1 سال پیش
  25:53
  shenoto-ads
  shenoto-ads