مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

اخلاق و تاریخ پزشکی ایران
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

اخلاق و تاریخ پزشکی ایران
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
3
دنبال کننده

اولیه جلسه فلسفه اخلاق پزشکی با حضور اساتید و علاقه مندان برگزار گردید.
اولیه جلسه فلسفه اخلاق پزشکی با حضور اساتید و علاق...
57:56
  • 22

  • 1 سال پیش
57:56
shenoto-ads
shenoto-ads