مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

اخلاق و تاریخ پزشکی ایران
38
میانگین پخش
38
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

اخلاق و تاریخ پزشکی ایران
38
میانگین پخش
38
تعداد پخش
3
دنبال کننده

اولیه جلسه فلسفه اخلاق پزشکی با حضور اساتید و علاقه مندان برگزار گردید....
اولیه جلسه فلسفه اخلاق پزشکی با حضور اساتید و علاق...
57:56
  • 38

  • 2 سال پیش
57:56
shenoto-ads
shenoto-ads