علی اکبر داوری

علی اکبر داوری
  100
  میانگین پخش
  1.7K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  علی اکبر داوری

  علی اکبر داوری
  100
  میانگین پخش
  1.7K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  آیا تا به حال در زندگی دچار مساله یا مشکل شده‌اید؟ آیا احساس شکست در زندگی تان داشته اید؟ در این درس درباره شکست صحبت خواهیم کرد درباره اینکه بعد از هر شکستی چه کارهایی انجام دهید تا هم شکست را به پیر...
  آیا تا به حال در زندگی دچار مساله یا مشکل شده‌اید؟...
  14:10
  • 273

  • 4 سال پیش
  14:10
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دارید؟ تمرکز اکثریت جامعه روی کدام ثروت است؟ از توجه به کدام ثروت‌هایتان غافل شده‌اید؟ تفاوت ثروت و سرمایه چیست؟ کدام ثروت ارزشمندتر از بقیه ثروت‌هاست...
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار ...
  05:33
  • 43

  • 4 سال پیش
  05:33
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دارید؟ تمرکز اکثریت جامعه روی کدام ثروت است؟ از توجه به کدام ثروت‌هایتان غافل شده‌اید؟ تفاوت ثروت و سرمایه چیست؟ کدام ثروت ارزشمندتر از بقیه ثروت‌هاست...
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار ...
  01:59
  • 49

  • 4 سال پیش
  01:59
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دارید؟ تمرکز اکثریت جامعه روی کدام ثروت است؟ از توجه به کدام ثروت‌هایتان غافل شده‌اید؟ تفاوت ثروت و سرمایه چیست؟ کدام ثروت ارزشمندتر از بقیه ثروت‌هاست...
  شما چه ثروت‌ها، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی در اختیار ...
  01:40:39
  • 18

  • 4 سال پیش
  01:40:39
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نمی دانید برای شروع یک کسب و کار به چه نکاتی باید توجه نمایید؟ آیا از توانایی شروع خود اطمینان ندارید؟ به شما توصیه می کنم که به این 4 فایل صوتی گوش کنی...
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نم...
  05:57
  • 74

  • 4 سال پیش
  05:57
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نمی دانید برای شروع یک کسب و کار به چه نکاتی باید توجه نمایید؟ آیا از توانایی شروع خود اطمینان ندارید؟ به شما توصیه می کنم که به این 4 فایل صوتی گوش کنی...
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نم...
  07:42
  • 61

  • 4 سال پیش
  07:42
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نمی دانید برای شروع یک کسب و کار به چه نکاتی باید توجه نمایید؟ آیا از توانایی شروع خود اطمینان ندارید؟ به شما توصیه می کنم که به این 4 فایل صوتی گوش کنی...
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نم...
  05:50
  • 53

  • 4 سال پیش
  05:50
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نمی دانید برای شروع یک کسب و کار به چه نکاتی باید توجه نمایید؟ آیا از توانایی شروع خود اطمینان ندارید؟ به شما توصیه می کنم که به این 4 فایل صوتی گوش کنی...
  آیا به دنبال شروع کسب و کار شخصی تان هستید؟ آیا نم...
  02:42
  • 138

  • 4 سال پیش
  02:42
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  03:06
  • 53

  • 4 سال پیش
  03:06
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  03:47
  • 69

  • 4 سال پیش
  03:47
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  06:19
  • 103

  • 4 سال پیش
  06:19
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  04:03
  • 58

  • 4 سال پیش
  04:03
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  07:23
  • 82

  • 4 سال پیش
  07:23
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  16:34
  • 449

  • 4 سال پیش
  16:34
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  04:04
  • 74

  • 4 سال پیش
  04:04
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  02:24
  • 54

  • 4 سال پیش
  02:24
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده است. آیا برای رشد خود برنامه ای در نظر گرفته اید؟؟؟ در این درس‌ها درباره اصول رشد و برنامه رشد صحبت خواهم کرد هشت اصل را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک ...
  انسان برای رشد و پیشرفت به این جهان فرستاده شده اس...
  05:24
  • 49

  • 4 سال پیش
  05:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads