Podcast_HistoryStar

Podcast_HistoryStar

امیرعلی هرندی
67
میانگین پخش
668
تعداد پخش
35
دنبال کننده
Podcast_HistoryStar

Podcast_HistoryStar

امیرعلی هرندی
67
میانگین پخش
668
تعداد پخش
35
دنبال کننده

ایپزود 10 : داریوش بزرگ
گوینده : امیر علی هرندی
گوینده : امیر علی هرندی
21:35
 • 79

 • 1 سال پیش
21:35
ایپزود 9 : هیستوری پلاس 3 . خوانش بخشی از تاریخ هردوت
گوینده : امیرعلی هرندی
گوینده : امیرعلی هرندی
32:20
 • 42

 • 1 سال پیش
32:20
ایپزود 8 : کمبوجیه
گوینده : امیرعلی هرندی
گوینده : امیرعلی هرندی
15:55
 • 69

 • 1 سال پیش
15:55
ایپزود 7 : کورش کبیر
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی
30:00
 • 96

 • 2 سال پیش
30:00
ایپزود 6 : هیستوری پلاس 2 . تمدن مادها
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت ششم این پادکست ویژگی تمدن مادها را توضیح می دم .
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت ششم این پ...
16:40
 • 52

 • 2 سال پیش
16:40
ایپزود 5 : آستیاگ
در قسمت پنجم می پردازم به زندگی شاه آستیاگ
در قسمت پنجم می پردازم به زندگی شاه آستیاگ
12:55
 • 51

 • 2 سال پیش
12:55
ایپزود 4 : هوخشتره
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت چهارم این پادکست می پردازم به سلسله ماد ها و سومین شاه آن هوخشتره
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت چهارم این...
17:30
 • 60

 • 2 سال پیش
17:30
ایپزود 3 : هیستوری پلاس ۱ . تاریخ هردوت
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت سوم این پادکست می پردازم به ویژگی های کتاب تاریخ هردوت هیستوری پلاس پروژه ای است که توسط تیم این پادکست صورت می گیرد . در هر قسمت هیستوری پلاس ویژگی یک تاری...
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در قسمت سوم این پ...
11:20
 • 59

 • 2 سال پیش
11:20
ایپزود 2 : فره ورتیش
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در دومین قسمت از این پادکست می پردازم به سلسله مادها و دومین پادشاه آن فره ورتیش
گوینده و ادیتور : امیرعلی هرندی در دومین قسمت از ...
09:32
 • 60

 • 2 سال پیش
09:32
ایپزود ۱ : دیااکو
گوینده : امیرعلی هرندی ادیتور : حمیدرضا هرندی در قسمت اول این پادکست می پردازم به سلسله ماد ها و اولین پادشاه آن دیااکو .
گوینده : امیرعلی هرندی ادیتور : حمیدرضا هرندی در ...
08:19
 • 100

 • 2 سال پیش
08:19
shenoto-ads
shenoto-ads