پادکست هدنرس

TehranTo.Media
7
میانگین پخش
130
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست هدنرس

TehranTo.Media
7
میانگین پخش
130
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست هدنرس؛ تنها برنامه اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشورفصل دوم اپیزود نهم، بخش ویژه گفتگوی ویژه؛ پوریا مرادی با جناب آقای محمد حسین‌پور پرستار، فعال صنفی و رییس خانه پرستار گیلانکاری از گروه رسا...

پادکست هدنرس؛ تنها برنامه اختص...

46:32
 • 15

 • 5 ماه پیش
46:32
پادکست هدنرس؛ تنها برنامه اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشورفصل دوم اپیزود هشتم، بخش ویژه گفتگویی از جنس پرستاری، گپ و گفت پوریا مرادی با حامد عنایتیکاری از گروه رسانه‌ای طهرانتو...

پادکست هدنرس؛ تنها برنامه اختص...

27:09
 • 2

 • 5 ماه پیش
27:09
پادکست هدنرس؛ تنها رسانه‌ی تخصصی جامعه پرستاری و مامایی کشور، در بخش رک و راست، گفتگوی اختصاصی پوریا مرادی با آقای شریفی مقدم در بخش گفتگوی ویژه تلفنی، با حضور دکتر عباس کشفی...

پادکست هدنرس؛ تنها رسانه‌ی تخص...

36:25
 • 2

 • 5 ماه پیش
36:25
پادکست هدنرس بخش رک و راست، گفتگوی شفاف و حقایق تلخ جامعه پرستاری از زبان پوریا مرادی و منصوره رنجبر ...

پادکست هدنرس

بخش رک و راست، گفتگوی شفاف ...

37:21
 • 3

 • 6 ماه پیش
37:21
پادکست هدنرس فصل دوم | اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور |بررسی اخبار و حواشی پیرامون این شغلبررسی دغدغه ها و مشکلاتگپ و گفت با مسئولین و شاغلین سراسر کشورگفتگو مستقیم و بی پرده و شفاف با پرستا...

پادکست هدنرس فصل دوم 

...
41:58
 • 1

 • 6 ماه پیش
41:58
پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه‌ی رسمی و مستقل اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور با بیان مشکلات، اخبار و حواشی پیرامون جامعه پرستاری و مامایی تولید و پخش میشود.عوامل برنامه؛پوریا مرادی مجریدیبا زاهد...

پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه‌ی رسمی و مستقل ...

35:30
 • 6

 • 6 ماه پیش
35:30
پادکست هدنرس فصل دوم | اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور |بررسی اخبار و حواشی پیرامون این شغلبررسی دغدغه ها و مشکلاتگپ و گفت با مسئولین و شاغلین سراسر کشورگفتگو مستقیم و بی پرده و شفاف با پرستا...

پادکست هدنرس فصل دوم 

...
35:00
 • 4

 • 7 ماه پیش
35:00
پادکست هدنرس فصل دوم | اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور |بررسی اخبار و حواشی پیرامون این شغلبررسی دغدغه ها و مشکلاتگپ و گفت با مسئولین و شاغلین سراسر کشورگفتگو مستقیم و بی پرده و شفاف با پرستا...

پادکست هدنرس فصل دوم 

...
17:08
 • 2

 • 7 ماه پیش
17:08
پادکست هدنرس فصل دوم | اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور |بررسی اخبار و حواشی پیرامون این شغلبررسی دغدغه ها و مشکلاتگپ و گفت با مسئولین و شاغلین سراسر کشورگفتگو مستقیم و بی پرده و شفاف با پرستاران و...

پادکست هدنرس فصل دوم

13:56
 • 1

 • 7 ماه پیش
13:56
پادکست هدنرس تنها رسانه اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی کشور با بررسی اخبار و حواشی این شغل و کپ پ گفت با افراد سرشناس و ناشناس تولید و پخش میشود. در این اپیزود پیامدهای مصاحبه با جناب میرزابیگی را خوا...

پادکست هدنرس تنها رسانه اختصاص...

19:52
 • 6

 • 8 ماه پیش
19:52
پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه تخصصی جامعه پرستاری و مامایی کشور. اپیزود دهم با موضوع بررسی اخبار و اتفاقات و حواشی گروه های شبکه های اجتماعی در خصوص ششمین دوره انتخابات پخش شد...

پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه تخصصی جامعه پرس...

10:27
 • 4

 • 8 ماه پیش
10:27
تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشورگفتگو با پرستار و فعال صنف پرستاری از اذربایجان غربی، وب گردی در کنال های پرستاری...

تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشور...

17:44
 • 17

 • 8 ماه پیش
17:44
تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشوردر خصوص پروژه پنجاه هزار واحدی جناب میرزا بیگی برای خانواده شهدا، یاداوری وعده های دوران کرونا به پرستاران...

تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشور...

11:24
 • 8

 • 8 ماه پیش
11:24
تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشورگفتگو با جناب عمیدی پرستار و فعال حقوق پرستاریبیانیه ائتلاف ارمان...

تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری ‌و مامایی کشور...

16:49
 • 7

 • 9 ماه پیش
16:49
پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه ی اختصاصی جامعه پرستاری و مامایی با هدف بررسی اخبار و حواشی پیرامون این جامعه تولید و پخش میشود....

پادکست هدنرس اولین و تنها رسانه ی اختصاصی جامعه...

07:19
 • 5

 • 9 ماه پیش
07:19
پادکست هدنرس،اولین وتنهارسانه‌ی اختصاصی جامعه‌ی پرستاری ومامایی کشورباهدف بررسی اخباروحواشی پیرامون پرستاری کشور تولید و پخش میشود....

پادکست هد...

06:46
 • 6

 • 9 ماه پیش
06:46
پادکست هدنرس،اولین وتنهارسانه‌ی اختصاصی جامعه‌ی پرستاری ومامایی کشورباهدف بررسی اخباروحواشی پیرامون پرستاری کشور تولید و پخش میشود....

پادکست هد...

08:21
 • 3

 • 9 ماه پیش
08:21
پادکست هدنرس،اولین وتنهارسانه‌ی اختصاصی جامعه‌ی پرستاری ومامایی کشورباهدف بررسی اخباروحواشی پیرامون پرستاری کشور تولید و پخش میشود....

پادکست هد...

06:49
 • 6

 • 9 ماه پیش
06:49
پادکست هدنرس،اولین وتنهارسانه‌ی اختصاصی جامعه‌ی پرستاری ومامیی کشورباهدف بررسی اخباروحواشی پیرامون پرستاری کشور تولید و پخش میشود...

پادکست هدنرس،اولین وتن...

06:00
 • 7

 • 9 ماه پیش
06:00
اولین و تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری و مامایی کشور با هدف بررسی معظلات و مشکلات و اخبار پیرامون جامعه پرستاری و مامایی ...

اولین و تنها رسانه ی تخصصی جامعه پرستاری و ماما...

05:15
 • 25

 • 9 ماه پیش
05:15
shenoto-ads
shenoto-ads