هشتگ داستان

گروه تلما
  45
  میانگین پخش
  179
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  هشتگ داستان

  گروه تلما
  45
  میانگین پخش
  179
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  در مسیر که قرار میگیری، سختی کشیدن برایت عجیب نباشد!...
  در مسیر که قرار میگیری، سختی کشیدن برایت عجیب نباش...
  05:01
  • 39

  • 2 سال پیش
  05:01
  گاهی خواستن چاره کار است ...!...
  گاهی خواستن چاره کار است ...!
  03:36
  • 56

  • 2 سال پیش
  03:36
  • 39

  • 2 سال پیش
  چه خوب است قدر پدرهایی را ک رنج زیاد بیرون از خانه میکشند و در خانه با ما میخندند، بدانیم!...
  چه خوب است قدر پدرهایی را ک رنج زیاد بیرون از خانه...
  03:06
  • 39

  • 2 سال پیش
  03:06
  • 45

  • 2 سال پیش
  گاهی دستی برای یتیمی، بهترین نعمت است!...
  گاهی دستی برای یتیمی، بهترین نعمت است!
  02:17
  • 45

  • 2 سال پیش
  02:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads