هشتگ داستان

گروه تلما
  39
  میانگین پخش
  153
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  هشتگ داستان

  گروه تلما
  39
  میانگین پخش
  153
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  در مسیر که قرار میگیری، سختی کشیدن برایت عجیب نباشد!
  در مسیر که قرار میگیری، سختی کشیدن برایت عجیب نباش...
  05:01
  • 33

  • 1 سال پیش
  05:01
  گاهی خواستن چاره کار است ...!
  گاهی خواستن چاره کار است ...!
  03:36
  • 52

  • 1 سال پیش
  03:36
  • 31

  • 1 سال پیش
  چه خوب است قدر پدرهایی را ک رنج زیاد بیرون از خانه میکشند و در خانه با ما میخندند، بدانیم!
  چه خوب است قدر پدرهایی را ک رنج زیاد بیرون از خانه...
  03:06
  • 31

  • 1 سال پیش
  03:06
  • 37

  • 1 سال پیش
  گاهی دستی برای یتیمی، بهترین نعمت است!
  گاهی دستی برای یتیمی، بهترین نعمت است!
  02:17
  • 37

  • 1 سال پیش
  02:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads