هم‌زی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
12
میانگین پخش
12
تعداد پخش
2
دنبال کننده

هم‌زی

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
12
میانگین پخش
12
تعداد پخش
2
دنبال کننده

هم‌زی؛ صدای جامعه مدنی، همراه با جامعه محلی پادکست هم‌زی، به همت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان منتشر می‌شود و توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعیِ جمعی ساکنان جوامع محلی کم‌تر برخوردار، به خصوص زنان ...
هم‌زی؛ صدای جامعه مدنی، همراه با جامعه محلی پادکس...
38:00
  • 12

  • 1 سال پیش
38:00
shenoto-ads
shenoto-ads