پادکست های تخصصی منابع انسانی

پادکست های تخصصی منابع انسانی

لیلا دارابی
28
میانگین پخش
640
تعداد پخش
49
دنبال کننده
پادکست های تخصصی منابع انسانی

پادکست های تخصصی منابع انسانی

لیلا دارابی
28
میانگین پخش
640
تعداد پخش
49
دنبال کننده

مصاحبه ی اثربخش - قسمت 3 اپیزود 7
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
06:05
 • 13

 • 1 سال پیش
06:05
مصاحبه ی اثربخش - قسم2 اپیزود 7
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
07:49
 • 9

 • 1 سال پیش
07:49
مصاحبه ی اثربخش - اپیزود 7 قسمت 1
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
11:50
 • 11

 • 1 سال پیش
11:50
مصاحبه ی اثربخش - قسمت 8 از اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
09:23
 • 10

 • 1 سال پیش
09:23
مصاحبه ی اثربخش - قسمت 7 اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
10:40
 • 8

 • 1 سال پیش
10:40
مصاحبه ی اثربخش - قسمت ششم از اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
10:52
 • 8

 • 1 سال پیش
10:52
مصاحبه ی اثربخش - قسمت 5 از اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
15:01
 • 17

 • 1 سال پیش
15:01
مصاحبه ی اثربخش - قسمت چهارم از اپیزود 6_1
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
09:56
 • 9

 • 1 سال پیش
09:56
مصاحبه ی اثربخش - قسمت 4 اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
15:00
 • 10

 • 1 سال پیش
15:00
مصاحبه ی اثربخش - قسمت سوم از اپیزود 6
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاحبه را بر عهده دارید می توانید با گوش دادن به فایل های صوتی من به یک مصاحبه کننده ی حرفه ای تبدیل شوید و می توانید بهترین مصاحبه ها را به صورت کاملا اث...
اگر شما کسی هستید که مسئولیت استخدام افراد یا مصاح...
10:53
 • 13

 • 1 سال پیش
10:53
shenoto-ads
shenoto-ads