گوش گذار

مهدی فومنی حائری
  32
  میانگین پخش
  224
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  گوش گذار

  مهدی فومنی حائری
  32
  میانگین پخش
  224
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  • 19

  • 6 ماه پیش
  زین پس من وُ دُردیِ خرابات.....

  زین پس من وُ دُردیِ خرابات..

  09:09
  • 19

  • 6 ماه پیش
  09:09
  • 23

  • 7 ماه پیش
  بی‌قرارم.....

  بی‌قرارم..

  05:45
  • 23

  • 7 ماه پیش
  05:45
  • 29

  • 7 ماه پیش
  آدم این جا کشف اش می آید.....

  آدم این جا کشف اش می آید..

  05:31
  • 29

  • 7 ماه پیش
  05:31
  • 27

  • 7 ماه پیش
  من اینجا چه کار دارم؛ بنایِ چه دارم؟.....

  من اینجا چه کار دارم؛ بنایِ چه دارم؟..

  04:23
  • 27

  • 7 ماه پیش
  04:23
  • 31

  • 7 ماه پیش
  دنیا؛ منزلِ کوچ است.....

  دنیا؛ منزلِ کوچ است..

  05:23
  • 31

  • 7 ماه پیش
  05:23
  • 47

  • 7 ماه پیش
  الحمدلله همه چی داریم؛ هیچ چی کم نداریم!...

  الحمدلله همه چی داریم؛ هیچ چی کم نداریم!

  05:26
  • 47

  • 7 ماه پیش
  05:26
  • 48

  • 7 ماه پیش
  بارِ آخِر؛ شهری که دوستش می داشتم.....

  بارِ آخِر؛ شهری که دوستش می داشتم..

  06:59
  • 48

  • 7 ماه پیش
  06:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads