هنر خوب زندگی کردن

ebrahim khaje
  246
  میانگین پخش
  246
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  هنر خوب زندگی کردن

  ebrahim khaje
  246
  میانگین پخش
  246
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  دوبلی در کتابش ۵۲ استاندارد برای یک زندگی خوب و دور از هرگونه خرافات و خطای ذهنی را معرفی میکند. که رعایتشان در زندگی بسیار بسیار بر روابطمان تاثیر خواهد داشت.
  دوبلی در کتابش ۵۲ استاندارد برای یک زندگی خوب و دو...
  13:41
  • 246

  • 2 سال پیش
  13:41
  shenoto-ads
  shenoto-ads