گفتار درمانی

آموزش و توانبخشی یاشا و آتیه و یاشام
51
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
37
دنبال کننده
شروع پیش دبستانی یک نقطه عطف بزرگ برای فرزند شما و شما است. یادگیری گذراندن زمان جدا از هم می تواند یک انتقال دشوار باشد، اما شروع سفر رسمی یادگیری هیجان انگیز است.  در اینجا هشت نکته ب...

شروع پیش دبستانی یک نقطه عطف بزرگ برای فرزند شم...

07:54
 • 88

 • 1 سال پیش
07:54
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
01:25
 • 29

 • 4 سال پیش
01:25
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:51
 • 48

 • 4 سال پیش
02:51
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:54
 • 31

 • 4 سال پیش
02:54
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:57
 • 35

 • 4 سال پیش
02:57
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:58
 • 30

 • 4 سال پیش
02:58
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:49
 • 33

 • 4 سال پیش
02:49
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:37
 • 27

 • 4 سال پیش
02:37
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
01:44
 • 37

 • 4 سال پیش
01:44
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
05:21
 • 32

 • 4 سال پیش
05:21
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
02:57
 • 35

 • 4 سال پیش
02:57
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک فرد معمولی 2 ساله می تواند حدود 50 کلمه بگوید. در جملات دو و سه کلمه ای صحبت کند. در سن 3 سالگی ، واژگان آنها به حدود 1000 کلمه افزایش می یابد. و ...
آیا کودک نوپای من تأخیر گفتاری دارد؟ • خلاصه یک ...
01:56
 • 52

 • 4 سال پیش
01:56
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
03:53
 • 29

 • 4 سال پیش
03:53
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
03:54
 • 32

 • 4 سال پیش
03:54
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
03:13
 • 21

 • 4 سال پیش
03:13
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
03:13
 • 21

 • 4 سال پیش
03:13
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
03:50
 • 23

 • 4 سال پیش
03:50
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر هستند لکنت زبان است. در این پادکست دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی و موسس مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و استاد دانشگاه علوم پزشک...
یکی از مشکلاتی که کودکان و بزرگسالان با آن درگیر ه...
02:50
 • 27

 • 4 سال پیش
02:50
نوروفید بک چیست؟ نوروفیدبک ، نوروتراپی یا نوروبیو فیدبک نیز نامیده می شود ، نوعی از بیو فیدبک است که از نمایشگرهای واقعی فعالیت مغز استفاده می کند - معمولاً الکتروانسفالوگرافی - برای آموزش خود تن...
نوروفید بک چیست؟ نوروفیدبک ، نوروتراپی یا نوروب...
06:56
 • 62

 • 4 سال پیش
06:56
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
07:45
 • 76

 • 4 سال پیش
07:45
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
01:55
 • 76

 • 4 سال پیش
01:55
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
03:01
 • 65

 • 4 سال پیش
03:01
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
03:37
 • 92

 • 4 سال پیش
03:37
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
03:34
 • 84

 • 4 سال پیش
03:34
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
02:02
 • 84

 • 4 سال پیش
02:02
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
03:52
 • 76

 • 4 سال پیش
03:52
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
04:58
 • 94

 • 4 سال پیش
04:58
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
04:58
 • 92

 • 4 سال پیش
04:58
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) از اکولالیا استفاده می کنند. به این معنی که آنها کلمات یا جملات دیگران را تکرار می کنند. هنگامی که کودکان بل...
اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودک...
02:39
 • 163

 • 4 سال پیش
02:39
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادک...
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی...
04:03
 • 23

 • 4 سال پیش
04:03
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادک...
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی...
03:35
 • 19

 • 4 سال پیش
03:35
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادک...
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی...
04:22
 • 25

 • 4 سال پیش
04:22
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادک...
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی...
04:02
 • 29

 • 4 سال پیش
04:02
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادک...
در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی...
03:38
 • 28

 • 4 سال پیش
03:38
کودکان چهار و نیم ساله باید چه توانایی‌های داشته باشند؟...
کودکان چهار و نیم ساله باید چه توانایی‌های داشته ب...
05:12
 • 40

 • 4 سال پیش
05:12
shenoto-ads
shenoto-ads