گلوبال فیزیکس

Hooman Puyandeh
  84
  میانگین پخش
  669
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  گلوبال فیزیکس

  Hooman Puyandeh
  84
  میانگین پخش
  669
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  19:33
  • 81

  • 3 سال پیش
  19:33
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  05:21
  • 77

  • 3 سال پیش
  05:21
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  08:56
  • 73

  • 3 سال پیش
  08:56
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  07:09
  • 58

  • 3 سال پیش
  07:09
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  04:32
  • 76

  • 3 سال پیش
  04:32
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  08:51
  • 99

  • 3 سال پیش
  08:51
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  06:58
  • 83

  • 3 سال پیش
  06:58
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره موضوعات جذاب فیزیک مدرن صحبت کنیم. در صورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد به ما ایمیل کنید: globalphysix@gmail.com...
  با سلام. در اولین فصل از برنامه قرار هست درباره مو...
  04:59
  • 122

  • 3 سال پیش
  04:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads