پادکست فیوز

آرش نعل‌چگر
4.5K
میانگین پخش
45.0K
تعداد پخش
133
دنبال کننده

پادکست فیوز

آرش نعل‌چگر
4.5K
میانگین پخش
45.0K
تعداد پخش
133
دنبال کننده

اختراع خط، آغازِ پایانرسیدیم به قسمت هفتم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید...

اختراع خط، آغازِ پایان...

01:06:55
 • 257

 • 2 ماه پیش
01:06:55
چشم در برابر چشمرسیدیم به قسمت ششم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه ...

چشم در بر...

01:11:35
 • 1.9K

 • 7 ماه پیش
01:11:35
جنایت پشت جنایترسیدیم به قسمت پنجم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه ...

جنایت پشت...

01:20:12
 • 3.1K

 • 9 ماه پیش
01:20:12
انسان خردمند، قاتلِ سریالیرسیدیم به قسمت چهارم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر ...

انسان خرد...

01:16:07
 • 5.1K

 • 10 ماه پیش
01:16:07
رسیدیم به قسمت سوم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه میکنمنویسنده: یو...

رسیدیم به قسمت سوم از کتاب ارزشمند انسان خردمند...

01:13:08
 • 5.6K

 • 10 ماه پیش
01:13:08
رسیدیم به قسمت دوم از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه میکنمنویسنده: یو...

رسیدیم به قسمت دوم از کتاب ارزشمند انسان خردمند...

50:02
 • 7.1K

 • 10 ماه پیش
50:02
رسیدیم به قسمت اول از کتاب ارزشمند انسان خردمند. این کتاب تاریخچه‌ای ست مختصر درباره‌ی فرگشت انسانشنیدن این پادکست رو به همه ی شما خردمندانی که دغدغه‌ی آگاهی در باره‌ی بشر دارید توصیه میکنمنویسنده: یو...

رسیدیم به...

57:04
 • 15.2K

 • 10 ماه پیش
57:04
من پیرمرد خنزرپنزری شدم...

من پیرم...

01:28:32
 • 1.8K

 • 10 ماه پیش
01:28:32
در قسمت دوم در زمان سفر می کنیمبه اندازه‌ی هزار سالمیریم به عروس دنیا... شهر ری...

در قسمت...

01:07:00
 • 1.2K

 • 10 ماه پیش
01:07:00
رسیدیم به اولین داستان در پادکست فیوزدر اولین داستان میپردازیم به یکی از پیچیده ترین و فلسفی ترین داستان های ادب مدرن یعنی بوف کور از صادق هدایتقطعا بوف کور مهمترین اثر صادق هدایت است... کتابی پر از ن...

رسیدیم ...

01:09:45
 • 3.6K

 • 10 ماه پیش
01:09:45
shenoto-ads
shenoto-ads