مراقبه ماه کامل، قدرت بخشیدن به آرزوها و رویاها

تکتم کاشانی
202
میانگین پخش
202
تعداد پخش
7
دنبال کننده

مراقبه ماه کامل، قدرت بخشیدن به آرزوها و رویاها

تکتم کاشانی
202
میانگین پخش
202
تعداد پخش
7
دنبال کننده

در جهان هیچ چیز اتفاقی نیست.وقتی به کانال من وارد می شوید برای مراقبه و رها سازی ذهن و قدرت بخشیدن به اندیشه،پس از فرصت و لحظات استفاده کنید و این مدیتیشن قدرت بخش و آرامش بخش روتجربه کنید و مراسم ماه...

در جها...

26:24
  • 202

  • 1 سال پیش
26:24
shenoto-ads
shenoto-ads