پادکست داستان جمعه

داستان جمعه
138
میانگین پخش
3.2K
تعداد پخش
114
دنبال کننده
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه ابر صورتی نوشته ی علیرضا محمودی ایرانمهر با اجرای ژوبین دارابیانهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت...

پادکست داس...

27:22
 • 368

 • 11 ماه پیش
27:22
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه باران از مجموعه آویزه های بلور نوشته شهرنوش پارسی پور با اجرای مائده طهماسبیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه...

پادکست داس...

13:30
 • 304

 • 11 ماه پیش
13:30
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه کلاه دامادی نوشته عزیز نسین با اجرای فرورتیش رضوانیههمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت بهنام/ سرد...

پادکست داس...

21:09
 • 193

 • 11 ماه پیش
21:09
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه مهاجرت از مجموعه تابستان همان سال نوشته ناصر تقوایی با اجرای افشین هاشمیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کنن...

پادکست داس...

08:26
 • 184

 • 11 ماه پیش
08:26
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه پایان خدمت از مجموعه ناشناس نوشته و اجرای پژند سلیمانیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت بهنام/ سر...

پادکست داس...

20:08
 • 131

 • 11 ماه پیش
20:08
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه سرسی خواب می بیند نوشته ی حمید سلیمی و اجرای محمود سرمدیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت بهنام/ ...

پادکست داستان جمعه...

21:37
 • 88

 • 11 ماه پیش
21:37
شنیدن این اپیزود از داستان جمعه مناسب کودکان نمی باشدپادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه ماریا انگشت نوشته و اجرای مریم حسینیانهمکاران پادکس...

16:02
 • 127

 • 11 ماه پیش
16:02
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه سار بی بی خانم نوشته مهشید امیرشاهی با اجرای مریم محمدیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت بهنام/ س...

پادکست داس...

29:49
 • 109

 • 1 سال پیش
29:49
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست.داستان جمعه تاج نوشته ی بن لوری ترجمه و اجرا اسدالله امراییهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآت بهنام/ سردبیر: ا...

پادکست داس...

09:14
 • 92

 • 1 سال پیش
09:14
شنیدن این داستان مناسب کودکان نمی باشدپادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه اتوبوس شمیران نوشته گلی ترقی با اجرای مرآت...

شنیدن ا...

46:54
 • 123

 • 1 سال پیش
46:54
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه هر سه مرد بودند نوشته و اجرای احمد پوریهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌کننده: مرآ...

پادکست داس...

07:01
 • 105

 • 1 سال پیش
07:01
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه فی حقیقه العشق یا مونس العشاق اثر شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی با اجرای عمار تفتیهمکاران پادکست داست...

پادکست داس...

45:52
 • 112

 • 1 سال پیش
45:52
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه آبی ها از مجموعه ی کنیزو نوشته ی منیرو روانی پور با اجرای مونا فرجادهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌ک...

پادکست داس...

44:32
 • 107

 • 1 سال پیش
44:32
این اپیزود از داستان جمعه مناسب افراد زیر سیزده سال نمی باشدپادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه کار عشق از مجموعه ی معصومه نوشته ی هوشنگ...

این اپیزود...

20:04
 • 75

 • 1 سال پیش
20:04
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه عروس فرنگی از مجموعه ی گنج بادآورد نوشته ی خسرو شاهانی با اجرای آیدا آب پرورهمکاران پادکست داستان جم...

پادکست داس...

15:38
 • 92

 • 1 سال پیش
15:38
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه قصه ی عینکم از مجموعه ی شلوارهای وصله دار نوشته ی رسول پرویزی با اجرای ژوبین دارابیانهمکاران پادکست ...

پادکست داس...

24:55
 • 114

 • 1 سال پیش
24:55
این اپیزود از پادکست داستان جمعه با همکاری و پشتیبانی رادیو کااوس منتشر می شودرادیو کااوس مجموعه ای است از پادکستهای هنری ، ادبی و فرهنگی پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند ...

این اپیزود از پادکست د...

19:05
 • 54

 • 1 سال پیش
19:05
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست پادکست داستان جمعه چند روایت معتبر درباره ی عشق نوشته ی مصطفی مستور با اجرای حمید سلیمیهمکاران پادکست داستان جمعه...

پادکست داس...

23:17
 • 74

 • 1 سال پیش
23:17
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاستپادکست داستان جمعه قسمتی از رمان ثریا در اغما نوشته ی اسماعیل فصیح با اجرای حسین دهباشیهمکاران پادکست داستان جمعهتهیه‌ک...

پادکست داس...

16:25
 • 97

 • 1 سال پیش
16:25
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست. پادکست داستان جمعه واقعیت و بایگانی  از مجموعه داستان گالری اجساد نوشته ی حسن بلاسم  با اجرای مهدی یزد...

پادکست داستان جمعه هر ...

27:10
 • 85

 • 1 سال پیش
27:10
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست. پادکست داستان جمعه سواد انگلیسی نوشته ی ایرج پزشکزاد با اجرای احترام برومندتهیه کننده: مرآت بهنام / سردبیر: اشکا...

پادکست داستان جمعه هر ...

19:39
 • 129

 • 1 سال پیش
19:39
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست. پادکست داستان جمعه ریاست جمهوری شاهانه نوشته ی جویس کرول اوتس با ترحمه اسدالله امرایی از مجموعه مردی که کشتمش با...

پادکست داستان جمعه هر ...

21:52
 • 126

 • 1 سال پیش
21:52
پادکست داستان جمعه هر هفته با داستانی به روایت یک هنرمند همراه دوستداران قصه‌هاست. پادکست داستان جمعه آپارات از مجموعه بلوار دلهای شکسته اثر پرویز دوایی با اجرای لیلی رشیدیتهیه کننده: مرآت بهنام ...

پادکست داستان جمعه هر ...

21:38
 • 281

 • 1 سال پیش
21:38
shenoto-ads
shenoto-ads