روانکاوی به زبان ساده

fereshtehabbasii69
45
میانگین پخش
45
تعداد پخش
1
دنبال کننده

روانکاوی به زبان ساده

fereshtehabbasii69
45
میانگین پخش
45
تعداد پخش
1
دنبال کننده

On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love(1912) #zigmund_freud📗کودکی را می زنندگزیده ای از مقالات بالینی روانکاوی فرویددر باب گرایش فراگیر به تحقیر در عرصه عشقگردآوری و مترجم مهدی...

On the Universal Tendency to

Debasement ...

34:48
  • 45

  • 5 ماه پیش
34:48
shenoto-ads
shenoto-ads