اف ایکس پاور

FX Power Trading
14
میانگین پخش
876
تعداد پخش
10
دنبال کننده

اف ایکس پاور

FX Power Trading
14
میانگین پخش
876
تعداد پخش
10
دنبال کننده

سنتیمنت اروپا ۲۹ مارس ۲۰۲۳معادل ۹ فروردین ۱۴۰۲تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۲۹ مارس ۲۰۲۳

معادل ۹ فروردی...

02:22
 • 41

 • 1 سال پیش
02:22
سنتیمنت اروپا ۸ مارس ۲۰۲۳معادل ۱۷ اسفند ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۸ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۷ اسفند ...

03:22
 • 25

 • 1 سال پیش
03:22
سنتیمنت اروپا ۷ مارس ۲۰۲۳معادل ۱۶ اسفند ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۷ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۶ اسفند ...

02:26
 • 17

 • 1 سال پیش
02:26
سنتیمنت اروپا ۶ مارس ۲۰۲۳معادل ۱۵ اسفند ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۶ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۵ اسفند ...

02:03
 • 17

 • 1 سال پیش
02:03
سنتیمنت اروپا ۲۲ فوريه ۲۰۲۳معادل ۳ اسفند ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۲۲ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۳ اسفند...

01:57
 • 18

 • 1 سال پیش
01:57
سنتیمنت اروپا ۲۰ فوريه ۲۰۲۳معادل ۱ اسفند ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۲۰ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱ اسفند...

03:04
 • 16

 • 1 سال پیش
03:04
سنتیمنت اروپا ۱۴ فوريه ۲۰۲۳معادل ۲۵ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۴ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۲۵ بهمن...

01:50
 • 15

 • 1 سال پیش
01:50
سنتیمنت اروپا ۱۳ فوريه ۲۰۲۳معادل ۲۴ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۳ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۲۴ بهمن...

02:52
 • 11

 • 1 سال پیش
02:52
سنتیمنت اروپا ۷ فوريه ۲۰۲۳معادل ۱۸ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۷ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۸ بهمن ...

02:28
 • 22

 • 1 سال پیش
02:28
سنتیمنت آمریکا ۶ فوریه ۲۰۲۳معادل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت آمریکا ۶ فوریه ۲۰۲۳

معادل ۱۷...

01:54
 • 20

 • 1 سال پیش
01:54
بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته گذشته و هفته جاری‎هفته پیش رو: از ژانویه ۶ الی ۱۰ فوریه‎اف ایکس پاور رو دنبال کنید و از اخبار بازار مطلع بشید...

بررسی و تحلیل رویدادها...

04:57
 • 16

 • 1 سال پیش
04:57
سنتیمنت اروپا ۳ فوريه ۲۰۲۳معادل ۱۴ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۳ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۴ بهمن ...

02:10
 • 13

 • 1 سال پیش
02:10
سنتیمنت اروپا ۱ فوريه ۲۰۲۳معادل ۱۲ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۲ بهمن ...

02:14
 • 15

 • 1 سال پیش
02:14
سنتیمنت آمریکا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۶ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت آمریکا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ...

01:57
 • 10

 • 1 سال پیش
01:57
سنتیمنت اروپا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۶ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۶ بهمن...

01:57
 • 25

 • 1 سال پیش
01:57
سنتیمنت اروپا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۵ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپ...

02:57
 • 15

 • 1 سال پیش
02:57
بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته گذشته ۱۶ الی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳و نگاهی به بازار در هفته جاری ۲۳ الی ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳...

بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته...

09:16
 • 20

 • 1 سال پیش
09:16
سنتیمنت اروپا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۳ بهمن ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۳ بهمن...

02:11
 • 12

 • 1 سال پیش
02:11
سنتیمنت اروپا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۳۰ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۳۰ دی ...

02:20
 • 9

 • 1 سال پیش
02:20
سنتیمنت امریکا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۲۹ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت امریکا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۹ دی...

03:02
 • 27

 • 1 سال پیش
03:02
سنتیمنت اروپا ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۲۸ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۸ دی ...

03:22
 • 10

 • 1 سال پیش
03:22
سنتیمنت آمریکا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۲۰ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت آمریکا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۰ دی...

03:26
 • 25

 • 1 سال پیش
03:26
مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکستحلیل بازار فارکس ۲ الی ۶ دسامبر ۲۰۲۳پیش بینی بازار فارکس ۹ الی ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار مالی و اوضاع بازار در هفته...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

06:32
 • 8

 • 1 سال پیش
06:32
سنتیمنت اروپا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۲۰ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۰ دی ...

02:44
 • 10

 • 1 سال پیش
02:44
سنتیمنت اروپا ۹ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۱۹ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۹ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۹ دی ۱...

02:45
 • 13

 • 1 سال پیش
02:45
سنتیمنت اروپا ۶ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۱۶ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت اروپا ۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۶ دی ۱...

02:02
 • 19

 • 1 سال پیش
02:02
سنتیمنت آمریکا ۵ ژانویه ۲۰۲۳معادل ۱۵ دی ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت آمریکا ۵ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۵ دی ...

03:15
 • 9

 • 1 سال پیش
03:15
سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.کانال تلگرام اف ایکس پاور رو از دست ندین...

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من...

02:22
 • 31

 • 1 سال پیش
02:22
گزارش FOMC تاریخ گزارش: ۴ ژانویه ۲۰۲۳سنتیمنت های اروپا و آمریکا به صورت روزانه | تحلیل هفتگی اخبار و بازار رو در کانال من بشنوید.جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.کانال تلگرام اف ایکس پاور...

گزارش FOMC

تاریخ گزارش: ۴ ژانویه ۲۰۲۳

03:06
 • 25

 • 1 سال پیش
03:06
سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.کانال تلگرام اف ایکس پاور رو از دست ندین...

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من...

02:33
 • 13

 • 1 سال پیش
02:33
سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.کانال تلگرام اف ایکس پاور رو از دست ندین...

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من...

03:13
 • 12

 • 1 سال پیش
03:13
مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکستحلیل و بررسی از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ پیش بینی بازار از تاریخ ۲ الی ۶ ژانویه ۲۰۲۳هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار مالی و اوضاع باز...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

05:34
 • 10

 • 1 سال پیش
05:34
سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.کانال تلگرام اف ایکس پاور رو از دست ندین...

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من...

02:09
 • 15

 • 1 سال پیش
02:09
سنتیمنت آمریکا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن.https://t.me/FXpowertradefa...

سنتیمنت آمریکا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵ آذر ۱۴۰۱...

01:53
 • 13

 • 1 سال پیش
01:53
سنتیمنت اروپا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵...

02:28
 • 24

 • 1 سال پیش
02:28
سنتیمنت آمریکا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت آمریکا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴ آذر ۱۴۰۱...

02:42
 • 7

 • 1 سال پیش
02:42
سنتیمنت اروپا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴...

03:24
 • 10

 • 1 سال پیش
03:24
سنتیمنت اروپا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۳ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۳...

02:20
 • 7

 • 1 سال پیش
02:20
سنتیمنت امریکا ۱۳دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت امریکا ۱۳دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ...

02:23
 • 8

 • 1 سال پیش
02:23
سنتیمنت اروپا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ۱۴۰۱<...

02:18
 • 10

 • 1 سال پیش
02:18
سنتیمنت امریکا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت امریکا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر...

03:10
 • 9

 • 1 سال پیش
03:10
سنتیمنت اروپا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر ۱۴۰۱<...

03:21
 • 14

 • 1 سال پیش
03:21
مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکساز تاریخ ۵ الی ۹ دسامبر ۲۰۲۲ (معادل ۱۴ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱)هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار مالی رو تو کانال من گوش بدین و از تمامی اتفاقات ب...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

05:58
 • 10

 • 1 سال پیش
05:58
سنتیمنت امریکا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت امریکا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ...

02:16
 • 12

 • 1 سال پیش
02:16
سنتیمنت اروپا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۱

02:15
 • 8

 • 1 سال پیش
02:15
سنتیمنت اروپا ۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۲ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۲ آذر ۱۴۰۱

02:46
 • 7

 • 1 سال پیش
02:46
سنتیمنت امریکا ۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۴ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت امریکا ۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۴ آذر ...

02:17
 • 7

 • 1 سال پیش
02:17
مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکستحلیل اخبار از تاریخ ۲۸-۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ (معادل ۷ الی ۱۱ آذر ۱۴۰۱) و پیش بینی وضعیت بازار در هفته جاریهر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار مالی...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در <...

04:59
 • 9

 • 1 سال پیش
04:59
سنتیمنت امریکا ۲ دسامبر  ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت امریکا ۲ دسامبر  ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر...

02:18
 • 8

 • 1 سال پیش
02:18
سنتیمنت اروپا ۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر ۱۴۰۱تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کانال آپلود میشن....

سنتیمنت اروپا ۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر ۱۴۰۱

02:20
 • 7

 • 1 سال پیش
02:20
shenoto-ads
shenoto-ads