اف ایکس پاور

FX Power Trading
7
میانگین پخش
416
تعداد پخش
7
دنبال کننده

اف ایکس پاور

FX Power Trading
7
میانگین پخش
416
تعداد پخش
7
دنبال کننده

سنتیمنت اروپا ۲۹ مارس ۲۰۲۳

معادل ۹ فروردین ۱۴۰۲

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۸ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۷ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۶ مارس ۲۰۲۳

معادل ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۲۲ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۳ اسفند ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۲۰ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱ اسفند ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۴ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۳ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۷ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت آمریکا ۶ فوریه ۲۰۲۳

معادل ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته گذشته و هفته جاری


‎هفته پیش رو: از ژانویه ۶ الی ۱۰ فوریه


سنتیمنت اروپا ۳ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱ فوريه ۲۰۲۳

معادل ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کان...

سنتیمنت آمریکا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۶ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این

سنتیمنت اروپا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۶ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این کا...

سنتیمنت اروپا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳


معادل ۵ بهمن ۱۴۰۱


سنتیمنت اروپ...

02:57
 • 7

 • 2 ماه پیش
02:57

بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته گذشته

۱۶ الی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳

و نگاهی به بازار در هفته جاری

۲۳ الی ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳


بررسی و تحلیل رویدادهای مهم بازار فارکس در هفته...

09:16
 • 14

 • 2 ماه پیش
09:16

سنتیمنت اروپا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۳ بهمن ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۳۰ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت امریکا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۹ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۸ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت آمریکا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۰ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکس

تحلیل بازار فارکس ۲ الی ۶ دسامبر ۲۰۲۳

پیش بینی بازار فارکس ۹ الی ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳

هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار ما...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

06:32
 • 2

 • 2 ماه پیش
06:32

سنتیمنت اروپا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۲۰ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۹ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۹ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۶ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۶ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت آمریکا ۵ ژانویه ۲۰۲۳

معادل ۱۵ دی ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.

جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.

کانال تلگرام

گزارش FOMC

تاریخ گزارش: ۴ ژانویه ۲۰۲۳

سنتیمنت های اروپا و آمریکا به صورت روزانه | تحلیل هفتگی اخبار و بازار رو در کانال من بشنوید.

جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.<...

گزارش FOMC

تاریخ گزارش: ۴ ژانویه ۲۰۲۳

03:06
 • 10

 • 2 ماه پیش
03:06

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.

جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.

کانال تلگرام

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.

جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.

کانال تلگرام

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکس

تحلیل و بررسی از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲

پیش بینی بازار از تاریخ ۲ الی ۶ ژانویه ۲۰۲۳

هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشت...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

05:34
 • 5

 • 2 ماه پیش
05:34

سنتیمنت های اروپا و آمریکارو روزانه در کانال من بشنوید.

جهت بهبود تحلیل ها آماده شنیدن نظرات شما هستم.

کانال تلگرام

سنتیمنت آمریکا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۵ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت آمریکا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۴ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۳ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت امریکا ۱۳دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۲ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت امریکا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۲۱ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکس

از تاریخ ۵ الی ۹ دسامبر ۲۰۲۲ (معادل ۱۴ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱)

هر دوشنبه خلاصه اخبار هفته گذشته بازار مالی رو تو کانال من گوش بدین و ا...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در ب...

05:58
 • 3

 • 3 ماه پیش
05:58

سنتیمنت امریکا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۸ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این 

سنتیمنت اروپا ۶ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۲ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این

سنتیمنت امریکا ۵ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۴ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در بازار فارکس

تحلیل اخبار از تاریخ ۲۸-۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ (معادل ۷ الی ۱۱ آذر ۱۴۰۱) و پیش بینی وضعیت بازار در هفته جاری

هر دوشنبه...

مروری بر کلیه اخبار و رویدادهای هفته گذشته در <...

04:59
 • 3

 • 3 ماه پیش
04:59

سنتیمنت امریکا ۲ دسامبر  ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این

سنتیمنت اروپا ۲ دسامبر ۲۰۲۲ معادل ۱۱ آذر ۱۴۰۱

تمامی سنتیمنت های اروپا و امریکا به صورت لحظه ای در این

shenoto-ads
shenoto-ads