ایفوریا

لیلا ولی پور
6
میانگین پخش
119
تعداد پخش
2
دنبال کننده

ایفوریا

لیلا ولی پور
6
میانگین پخش
119
تعداد پخش
2
دنبال کننده

 • 19

 • 11 ماه پیش
شعر: سروناز بهبهانیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: لیلا ولیپور...

شعر: سروناز بهبهانی

با صدای: لیلا ولی پور...

02:32
 • 19

 • 11 ماه پیش
02:32
 • 9

 • 11 ماه پیش
متن: امیر یزدانبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: لیلا ولیپور...

متن: امیر یزدان

با صدای: لیلا ولی پور

...
02:46
 • 9

 • 11 ماه پیش
02:46
 • 5

 • 11 ماه پیش
شعر: لیلا کردبچهبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: لیلا ولیپور...

شعر: لیلا کردبچه

با صدای: لیلا ولی پور

04:04
 • 5

 • 11 ماه پیش
04:04
 • 15

 • 11 ماه پیش
شعر: مورات اودمیشبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: مورات اودمیش

با صدای: لیلا ولی پور

01:21
 • 15

 • 11 ماه پیش
01:21
 • 7

 • 11 ماه پیش
شعر: هوشنگ ابتهاجبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: هوشنگ ابتهاج

با صدای: لیلا ولی پور

01:37
 • 7

 • 11 ماه پیش
01:37
 • 3

 • 11 ماه پیش
شعر: سروناز بهبهانیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: کامبیز سرداری...

شعر: سروناز بهبهانی

با صدای: لیلا ولی پور...

01:43
 • 3

 • 11 ماه پیش
01:43
 • 3

 • 11 ماه پیش
نویسنده: سحر دالاییبا صدای: لیلا ولی پور، امیرحسین سعیدنژاد،ثریا شریعتی، فاطمه کاظمی زادهتهیه کننده،تنظیم و تدوین: لیلا ولی پور...

نویسنده: سحر دالایی

با صدای: لیلا ولی پور...

14:56
 • 3

 • 11 ماه پیش
14:56
 • 1

 • 11 ماه پیش
شعر: کمال الدین اسماعیلبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم:عمران طاهری...

شعر: کمال الدین اسماعیل

با صدای: لیلا ولی...

02:04
 • 1

 • 11 ماه پیش
02:04
 • 1

 • 11 ماه پیش
شعر: فاصل نظریبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم:عمران طاهری...

شعر: فاصل نظری

با صدای: لیلا ولی پور

<...
00:57
 • 1

 • 11 ماه پیش
00:57
 • 8

 • 11 ماه پیش
شعر: فریدون مشیریبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم:عمران طاهری...

شعر: فریدون مشیری

با صدای: لیلا ولی پور

02:34
 • 8

 • 11 ماه پیش
02:34
 • 1

 • 11 ماه پیش
شعر: سلمان ساوجیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم:عمران طاهری...

شعر: سلمان ساوجی

با صدای: لیلا ولی پور

01:35
 • 1

 • 11 ماه پیش
01:35
 • 2

 • 11 ماه پیش
متن: سحر دالاییبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: لیلا ولی پور ...

متن: سحر دالایی

با صدای: لیلا ولی پور

...
04:44
 • 2

 • 11 ماه پیش
04:44
شعر: شمس لنگرودیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: شمس لنگرودی

با صدای: لیلا ولی پور

00:52
 • 4

 • 11 ماه پیش
00:52
 • 2

 • 11 ماه پیش
شعر: لیلا کردبچهبا صدای: لیلا ولی پور...

شعر: لیلا کردبچه

با صدای: لیلا ولی پور

02:26
 • 2

 • 11 ماه پیش
02:26
 • 5

 • 11 ماه پیش
شعر: حافظبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: حافظ

با صدای: لیلا ولی پور

تنظ...

01:15
 • 5

 • 11 ماه پیش
01:15
 • 11

 • 11 ماه پیش
شعر: حسین منزویبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: حسین منزوی

با صدای: لیلا ولی پور

...
01:16
 • 11

 • 11 ماه پیش
01:16
شعر: حسین منزویبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: حسین منزوی

با صدای: لیلا ولی پور

...
01:10
 • 3

 • 11 ماه پیش
01:10
شعر: محمدعلی بهمنیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران طاهری...

شعر: محمدعلی بهمنی

با صدای: لیلا ولی پور<...

01:27
 • 3

 • 11 ماه پیش
01:27
 • 6

 • 11 ماه پیش
شعر: نیما یوشیجبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران صالحی...

شعر: نیما یوشیج

با صدای: لیلا ولی پور

...
00:55
 • 6

 • 11 ماه پیش
00:55
 • 6

 • 11 ماه پیش
شعر: پویا جمشیدیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: وحید اختری...

شعر: پویا جمشیدی

با صدای: لیلا ولی پور

01:37
 • 6

 • 11 ماه پیش
01:37
شعر: سید علی صالحیبا صدای: لیلا ولی پورتنظیم: عمران صالحی...

شعر: سید علی صالحی

با صدای: لیلا ولی پور<...

01:00
 • 5

 • 11 ماه پیش
01:00
shenoto-ads
shenoto-ads