مجموعه آموزش مجازی کیفچه

کیفچه
20
میانگین پخش
96
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مجموعه آموزش مجازی کیفچه

کیفچه
20
میانگین پخش
96
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مدیریت دانش و محتوا، آموزش مجازی و سواد رسانه ای- ارائه توسط مهندس حق وردی (مدرس ، مشاور و کارشناس)...
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مد...
16:38
  • 16

  • 3 سال پیش
16:38
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مدیریت دانش و محتوا، آموزش مجازی و سواد رسانه ای- ارائه توسط مهندس حق وردی (مدرس ، مشاور و کارشناس)...
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مد...
13:00
  • 13

  • 3 سال پیش
13:00
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مدیریت دانش و محتوا، آموزش مجازی و سواد رسانه ای- ارائه توسط مهندس حق وردی (مدرس ، مشاور و کارشناس)...
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مد...
12:57
  • 12

  • 3 سال پیش
12:57
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مدیریت دانش و محتوا، آموزش مجازی و سواد رسانه ای- ارائه توسط مهندس حق وردی (مدرس ، مشاور و کارشناس)...
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مد...
20:10
  • 29

  • 3 سال پیش
20:10
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مدیریت دانش و محتوا، آموزش مجازی و سواد رسانه ای- ارائه توسط مهندس حق وردی (مدرس ، مشاور و کارشناس)...
مجموعه آموزش مجازی کیفچه ارائه دهنده پادکست های مد...
07:53
  • 26

  • 3 سال پیش
07:53
shenoto-ads
shenoto-ads