یادگیری انگلیسی

Mohsen Tolou Honari
84
میانگین پخش
919
تعداد پخش
9
دنبال کننده

یادگیری انگلیسی

Mohsen Tolou Honari
84
میانگین پخش
919
تعداد پخش
9
دنبال کننده

 • 59

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:52
 • 59

 • 3 سال پیش
00:52
 • 42

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:34
 • 42

 • 3 سال پیش
00:34
 • 45

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
01:44
 • 45

 • 3 سال پیش
01:44
 • 41

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:44
 • 41

 • 3 سال پیش
00:44
 • 39

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:43
 • 39

 • 3 سال پیش
00:43
 • 48

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
01:21
 • 48

 • 3 سال پیش
01:21
 • 63

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:42
 • 63

 • 3 سال پیش
00:42
 • 86

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:34
 • 86

 • 3 سال پیش
00:34
 • 127

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:45
 • 127

 • 3 سال پیش
00:45
 • 161

 • 3 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:18
 • 161

 • 3 سال پیش
00:18
در این کانال مطالب و نکات در مورد یادگیری انگلیسی در سطح مبتدی ارائه می‌شود....
در این کانال مطالب و نکات در مورد یادگیری انگلیسی ...
11:02
 • 208

 • 3 سال پیش
11:02
shenoto-ads
shenoto-ads