دکتر فرزاد امیر

دکتر فرزاد امیر
  47
  میانگین پخش
  235
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  دکتر فرزاد امیر

  دکتر فرزاد امیر
  47
  میانگین پخش
  235
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت بین الملل http://faradidgah.ir Telegram:@Charisma8 Instagram:@Dr_Farzad_Amir...
  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت...
  05:44
  • 30

  • 5 سال پیش
  05:44
  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت بین الملل http://faradidgah.ir Telegram:@Charisma8 Instagram:@Dr_Farzad_Amir...
  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت...
  04:39
  • 32

  • 5 سال پیش
  04:39
  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت بین الملل http://faradidgah.ir Telegram:@Charisma8 Instagram:@Dr_Farzad_Amir...
  دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجار...
  05:44
  • 61

  • 5 سال پیش
  05:44
  مذاکرات فروش و بازاریابی تلفنی(2) دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت بین الملل http://faradidgah.ir Email:Amirfar70@gmail.com Telegram:@Charisma8 Instagram:@Dr_Farzad_Amir...
  مذاکرات فروش و بازاریابی تلفنی(2) دکتر فرزاد امیر...
  04:03
  • 52

  • 5 سال پیش
  04:03
  مذاکرات فروش و بازاریابی تلفنی(1) دکتر فرزاد امیر متخصص در مذاکره و قرارداد و تجارت بین الملل /http://faradidgah.ir/dr-amir Telegram:@charisma8 Instagram:@Dr_Farzad_Amir ...
  مذاکرات فروش و بازاریابی تلفنی(1) دکتر فرزاد امیر...
  03:09
  • 60

  • 5 سال پیش
  03:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads