درامادیو

Ali Lotfi
31
میانگین پخش
331
تعداد پخش
5
دنبال کننده

درامادیو

Ali Lotfi
31
میانگین پخش
331
تعداد پخش
5
دنبال کننده

در این مجموعه چهارقسمتی، آخرین 24 ساعت آدمهایی با عقاید مختلف را میشنوید.
در این مجموعه چهارقسمتی، آخرین 24 ساعت آدمهایی با ...
21:05
 • 27

 • 1 سال پیش
21:05
در این مجموعه چهارقسمتی، آخرین 24 ساعت آدمهایی با عقاید مختلف را میشنوید.
در این مجموعه چهارقسمتی، آخرین 24 ساعت آدمهایی با ...
01:01
 • 32

 • 1 سال پیش
01:01
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برای کسانی که دیگر در کنارمان نیستند... تلگرام: @dramadio
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برا...
17:57
 • 19

 • 1 سال پیش
17:57
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برای کسانی که دیگر در کنارمان نیستند... تلگرام: @dramadio
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برا...
18:39
 • 44

 • 1 سال پیش
18:39
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برای کسانی که دیگر در کنارمان نیستند... تلگرام: @dramadio
این مجموعه ی دوقسمتی، حرف ها و ناگفته های ماست برا...
00:57
 • 39

 • 1 سال پیش
00:57
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
11:48
 • 17

 • 1 سال پیش
11:48
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
21:52
 • 18

 • 1 سال پیش
21:52
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
16:23
 • 13

 • 1 سال پیش
16:23
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
16:47
 • 15

 • 1 سال پیش
16:47
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
17:32
 • 55

 • 1 سال پیش
17:32
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده: آتنا عزیزی نویسنده و کارگردان: علی لطفی از حسی که بعد از اولین نگاه بهت دست میده، تا حسی که بعد از شناختنش نسبت بهش داری چقدر طول میکشه؟ این داستان...
یک هفته و یک عمر ژانر: درام- عاشقانه تهیه کننده:...
00:58
 • 52

 • 1 سال پیش
00:58
shenoto-ads
shenoto-ads