Dr HamidReza Ayatollahy

Dr HamidReza Ayatollahy
  88
  میانگین پخش
  527
  تعداد پخش
  15
  دنبال کننده
  انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و عمیق تر فکر کردن بحثی است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد و مربوط به فلسفه است. در فلسفه پرسش کردن و سوال کردن از مبانی هر چیزی مهم است. این نوع ...
  انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و...
  22:39
  • 96

  • 6 سال پیش
  22:39
  انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و عمیق تر فکر کردن بحثی است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد و مربوط به فلسفه است. در فلسفه پرسش کردن و سوال کردن از مبانی هر چیزی مهم است. این نوع ...
  انسان با فلسفه احیاء می شود توانایی سوال کردن و...
  23:21
  • 113

  • 6 سال پیش
  23:21
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژ...
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توس...
  16:19
  • 52

  • 6 سال پیش
  16:19
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژ...
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توس...
  14:11
  • 45

  • 6 سال پیش
  14:11
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژ...
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توس...
  20:22
  • 96

  • 6 سال پیش
  20:22
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توسط دکتر حمیدرضا آیت اللهی با هدف آشنایی علاقه مندان به حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه دین با این براهین در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در سال 1390 در پژ...
  درسگفتارهای نقد و بررسی #براهین_اثبات_وجود_خدا توس...
  14:05
  • 125

  • 6 سال پیش
  14:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads