دوگاه

پویا نوروزیان
440
میانگین پخش
879
تعداد پخش
6
دنبال کننده

دوگاه

پویا نوروزیان
440
میانگین پخش
879
تعداد پخش
6
دنبال کننده

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند." زردترین نارنجی" قسمت دوم دوگاه است که در ستایش...
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعا...
58:51
  • 412

  • 3 سال پیش
58:51
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند. "صدای تو را دوست دارم" قسمت اول از دوگاه است که...
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعا...
01:00:28
  • 467

  • 3 سال پیش
01:00:28
shenoto-ads
shenoto-ads